Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TMSF ve Star Televizyon Hizmetleri A.Ş. arasında yapılan Protokol


PROTOKOLÜN TARAFLARI

 

Bir tarafta, “Bilkent Plaza B/2 Blok Bilkent/ANKARA! Adresinde mukim alacaklı sıfatıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu (bundan böyle kısaca RTÜK veya alacaklı olarak anılacaktır) ile diğer tarafta borçlu sıfatıyla “Mehmet Akif Mahallesi İnönü Caddesi Star Sokak No:2 İkitelli-İstanbul” adresinde mukim Star Televizyon Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle kısaca STAR veya Borçlu olarak anılacaktır ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Bundan böyle kısaca TMSF olarak anılacaktır) arasında STAR’ın RTÜK’e olan borçlarının ödenmesi konusunda aşağıda koşullarda anlaşmaya varılmıştır.

 

PROTOKOLÜN KONUSU

 

Star Televizyon Hizmetleri A.Ş.’nin, yargı süreci tamamlanarak kesinleşmiş ve kesinleşecek Maliye Bakanlığı Denetim Elemanları tarafından inceleme sonucu tespit edilen matrah farklarına isabet eden reklam gelirleri Üstü Kurul Paylarının ve bu payların ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zamlarının Üst Kurula ödenmesi için aşağıdaki protokol imzalanmıştır.

 

BORCUN TESBİTİ VE ÖDENMESİ

 

1. 1996-2000   yıllarına  ait toplam ...........TL. ve buna aşağıda dökümü  gösterilen 6183 sayılı Amme  Alacaklarının   Tahsili   Usulü   Hakkında   Kanun   hükümlerine  göre  hesaplanmış  24  aylık  tecil  faizi  24  ay  içinde her ayın  en geç  5’inde ödenecektir.

 

2. 2001-2003  yıllarına  ait  birinci  maddedeki  şekilde  hesaplanacak  Üst  Kurul  payları  ve gecikme   zamları  da  yargılama   sürecinin  tamamlanmasını müteakiben  24  ayı  geçmemek  üzere aylık eşit taksitlerle ödenecektir.

 

GERİ ÖDEME TABLOSU

 

Vergi ve fonlar hariç olmak üzere taraflar arasında karar kararlaştırılan geri ödeme planı aşağıdaki gibidir;

 

            TAKSİT TUTARI= ANA PARA / 24

 

            YILLIK TECİL FAİZ ORANI= %36

 

            AYLIK GÜN SAYISI=30 gün

 

 TEMERRÜT VE MUACCELİYET

 

 Yukarıda belirtilen asıl borç ve gecikme faizi ödenmediği takdirde RTÜK 3984 sayılı Kanunun 13. maddesi hükmü uyarınca gerekli işlemleri yapmaya, tüm borcu muaccel kılmaya ve bu cümleden olarak Kanunun kendisine vermiş olduğu  yetkilerden olan lisans iptalini yapmaya yetkilidir.

 

 

DEVİR VE SATIŞ

 

Star Televizyon Hizmetleri A.Ş.’nin satış veya devri halinde RTÜK’e olan borçlarının tamamının  alıcı tarafından ödenmiş veya banka teminat mektubu ile garanti altına alınmış olması şarttır.

 

YETKİLİ MAHKEME

 

 İşbu protokol konusu alacaklarla ilgili olarak doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

TEBLİGAT

 

Taraflar yukarıda yazılı adreslerini kanuni ikametgah olarak tayin ettikleri ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın ve yazışmanın kendilerine yapılmış sayılacağını, ikametgahını değiştiren tarafın derhal aynı şekilde bir ikametgah göstereceğini ve bu yeni ikametgahı değiştiren  Noter aracılığı ile en geç bir hafta içinde karşı tarafa bildireceğini, aksi halde evvelki ikametgaha yapılacak her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ :

 

İş bu protokol 07.04.2004 Tarihinde Ankara’da imzalanmış olup, imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

 

TASARRUF MEVDUATI          STAR TELEVİZYON               RADYO VE TELEVİZYON

SİGORTA FONU                         HİZMETLERİ A.Ş.                  ÜST KURULU YETKİLİSİ

YETKİLİSİ                                   YETKİLİSİ


 

  
 B i l g i  E d i n m e      ?
Skip Navigation Links
Üst KurulExpand Üst Kurul
Skip Navigation Links
TeşkilatExpand Teşkilat
Skip Navigation Links
MevzuatExpand Mevzuat
Skip Navigation Links
Basın AçıklamalarıExpand Basın Açıklamaları
Skip Navigation Links
Yüksek Seçim Kurulu KararlarıExpand Yüksek Seçim Kurulu Kararları
Skip Navigation Links
Mahkemelerin Yayın Yasağı KararlarıExpand Mahkemelerin Yayın Yasağı Kararları
Skip Navigation Links
Danıştay KararlarıExpand Danıştay Kararları
Skip Navigation Links
Faaliyet RaporlarıExpand Faaliyet Raporları
Skip Navigation Links
Rd ve TV Lisans İşlemleriExpand Rd ve TV Lisans İşlemleri
Skip Navigation Links
AraştırmalarExpand Araştırmalar
Skip Navigation Links
Sayısal Yayıncılık ve Frekans PlanlamasıExpand Sayısal Yayıncılık ve Frekans Planlaması
Skip Navigation Links
S K A A S
Skip Navigation Links
Uluslararası UygulamalarExpand Uluslararası Uygulamalar
Skip Navigation Links
Eğitim FaaliyetleriExpand Eğitim Faaliyetleri
Skip Navigation Links
İzleyici BildirimleriExpand İzleyici Bildirimleri
Skip Navigation Links
RTÜK Etik KomisyonuExpand RTÜK Etik Komisyonu
Skip Navigation Links
İlgili BağlantılarExpand İlgili Bağlantılar
Skip Navigation Links
Sıkça Sorulan SorularExpand Sıkça Sorulan Sorular
Skip Navigation Links
Hizmet Standartları Tablosu ve Hizmet Envanteri
Skip Navigation Links
İzleyici Temsilcileri İletişim Bilgileri
Skip Navigation Links
Stratejik PlanExpand Stratejik Plan
Skip Navigation Links
Televizyon ve Çocuk
Skip Navigation Links
Üst Kurul İlke KararlarıExpand Üst Kurul İlke Kararları
Skip Navigation Links
Geleneksel Çocuk Oyunları
Skip Navigation Links
Site Haritası
Skip Navigation Links
Standart Dosya PlanıExpand Standart Dosya Planı
 

(c) RTÜK 2006 HER HAKKI SAKLIDIR (v2.4)
Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No: 13 Bilkent 06800 ANKARA

Tel : 0 (312) 297 50 00
Toplam Ziyaretçi: 19812425
rtuk@rtuk.gov.tr