26.06.2013 tarih ve 2013/39 sayılı Üst Kurul Toplantısı KararlarıToplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 4

Konu                : VATAN TV'nin 21.05.2013 tarihinde, saat 12:24:34'te yayınlanan Tele-alışveriş formatındaki yayını

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1551 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            VATAN TV Yayın Kuruluşunda, 21.05.2013 tarihinde, saat 12:24:34'te ekrana getirilen reklam kapağının ardından, (Tele-alışveriş formatında), "acura horlama Önleyici" ürünün tanıtımına, 6 dakika 37 saniyelik süre ile yer verilmiştir. (ekli Klip-Vatan.acura)

Saat 12:24:43'te başlayan programda, "acura horlama Önleyici" ürünün tanıtımı yapılırken, sunucu "... şifa için buradayız inşallah, şifa dağıtacağız..." söyleminde bulunmaktadır.

Acura Horlama Önleyici adlı cihazın görüntüleri ekrana getirilmekle birlikte, sunucu horlamanın çok ciddi bir sorun olduğunu, horlamanın kilo almaya, yüksek tansiyona ve beyne az oksijen gitmesine sebep olduğunu, horlayanların kalp krizi riskini tetiklediğini, kalp krizi geçirenlerin %85'inin uykuda bu krizi geçirdiklerini, bunların %84'ünün horlarken yakalandıklarını belirtmekte, ürünün özelliklerini sıralamaktadır. Ayrıca, memnun kalmayanlara iade garantisi verdiklerini özellikle vurgulamaktadır.

            Sunucu, ürünü belli bir süreyle, kampanya dahilinde indirimli gönderdiklerini beyan ederken, ekranın altında "www.medyasiparis.com, HORLAMA ÖNLEYİCİ SİPARİŞ HATTI, (0216) 211 01 00, 2 ADET 59 TL." bilgileri yer almakta, söz konusu telefonu arayanlara, ürünün hemen gönderileceğini belirtmektedir. Sunucuya eşlik eden şahıs ise, ürünü kullananların memnuniyetlerini bizzat işittiğini, kendisine de sipariş verdiklerini belirtmiştir

            Söz konusu tanıtım ile ilgili; Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında; "... Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz..." hükmü dikkate alındığında sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmektedir."

            Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            VATAN TV Yayın Kuruluşunun 6112 sayılı Yasanın 9. maddesinin, 6. fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek" hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Her ne kadar Daire Başkanlığınca, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği belirtilse de, yayında "acura horlama Önleyici"  adlı ürünün tanıtımının yapıldığı ve tanıtımı yapılan ürünün, Sağlık Bakanlığı'nın İlgili yazısında belirtilen endikasyon ( hastada belirli bir tedavi veya müdahale uygulanmasına karar verilmesi gerektiren durum ya da emare ) grubuna dahil olduğuna dair elimizde somut bir veri de mevcut olmadığından, ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen yazıda "gıda takviyeleri ve bitkisel ilaçlar" üzerinde durulduğu ve anılan ürünün ise bir aparat olduğu ve bu  kapsamda değerlendirilemeyeceği anlaşılmakla, mezkur yayında herhangi bir mevzuat ihlalinin olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları  ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

            VATAN TV logosuyla yayın yapan VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında, bahse konu yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 5

Konu                : VATAN TV Yayın Kuruluşunda 29/05/2013 tarihinde saat 10.50’de yayınlanan “Reklamlar” (VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş)

İnceleme ve Değerlendirme: İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1596 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

VATAN TV Yayın Kuruluşunda 29.05.2013 tarihinde, saat 10:50:38'de ekrana getirilen reklam kapağının ardından, 10:50:46'dan itibaren, (Tele-alışveriş formatında), "Nose Clip" adlı horlama önlediği iddia edilen ürünün tanıtımına 7 dakika, 17 saniyelik süre ile yer verilmiştir. (ekli Klip-Vatan.nose)

Sunucu, "... şifa dağıtmaya geldik Allah'ın izniyle..." söylemleri ile başladığı konuşmasını, cihazı kendi burnuna takmak suretiyle tanıtarak, "... burnumuzun içindeki sinirleri uyarıyor ve akciğerin daha rahat çalışmasını sağlıyor, gırtlak durumundaki, ordaki problemleri yok edip, horlamayı engelliyor... 3 hafta sonra kesinlikle gideriyor (horlamadan söz ediliyor) ... kalp krizini de otamatikman önlemiş oluyor..." sözleri ile sürdürmüştür. Bu ürünün, Avrupa'da 200 liraya satıldığını, tüm eczanelerde 99 TL.'ye satıldığını belirtip, ekrana yansıyan; "www.medyasiparis.com-01805002474-00491805002474-HORLAMA ÖNLEYİCİ SİPARİŞ HATTI (0216) 211 01 00-2 ADET 59 TL." bilgilerini tekrar edip, ilk 10 dakika içerisinde arayanları bu imkandan yararlandıracaklarını, ayrıca yanında Ramazan Çelik adlı sanatçının 2013 albümünün hediye ettiklerini beyan etmektedir.

            Horlama Önleyici cihazın görüntüleri ekrana getirilmekle birlikte, sunucu horlamanın çok ciddi bir sorun olduğunu, horlamanın kilo almaya, yüksek tansiyona ve vücuda az oksijen gitmesine sebep olduğunu, horlayanların kalp krizi riskini tetiklediğini belirtmekte, ürünün özelliklerini sıralamaktadır. Ayrıca, memnun kalmayanlara iade garantisi verdiklerini özellikle vurgulamaktadır.

Söz konusu tanıtım ile ilgili; Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında; "... Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz..." hükmü dikkate alındığında sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmektedir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            VATAN TV Yayın Kuruluşunun 6112 sayılı Yasanın 9. maddesinin, 6. fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek" hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                                               

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Her ne kadar Daire Başkanlığınca, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği belirtilse de, yayında  Nose Clip" adlı horlama önlediği iddia edilen ürünün tanıtımının yapıldığı ve tanıtımı yapılan ürünün, Sağlık Bakanlığı'nın İlgili yazısında belirtilen endikasyon ( hastada belirli bir tedavi veya müdahale uygulanmasına karar verilmesi gerektiren durum ya da emare ) grubuna dahil olduğuna dair elimizde somut bir veri de mevcut olmadığından, ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen yazıda "gıda takviyeleri ve bitkisel ilaçlar" üzerinde durulduğu oysa burada söz konusu olanın bir araç/aparat olduğundan, anılan ürünün bu kapsamda değerlendirilemeyeceği anlaşılmakla, mezkur yayında herhangi bir mevzuat ihlalinin olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

            VATAN TV logosuyla yayın yapan VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hakkında, bahse konu yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 6

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (GTV -GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 28.05.2013 tarihli ve 1527 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, 20.05.2013 tarihinde altta belirtilen saatler arasında "Doğrudan Satış" logosuyla yaptığı yayınlarda; dökülen saçların yerine mucizevi şekilde saç çıkardığı belirtilen "NATURA DERM ÇAM YAĞI" adlı bitkisel ürünün tanıtımına, mevzuata aykırı biçimde yer verdiği tespit edilmiştir.

Yayın Kuruluşu'nun ilgili tarihte, 08:45:01-08:54:56 saatleri arasında yaklaşık 10 dakikalık tanıtımın içeriği aşağıda sunulmuştur:

            "Alt ses : "Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz.? Dökülen saçlarınız artık geri gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin. Artık saç problemine son veriyoruz. Nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış "ÇAM YAĞI" mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. İşte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak...

            T. Çolak: ... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık.

            Reklamı yapılan söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında belirtilen "... 'Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz...' hükmü dikkate alındığında, sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı" şeklindeki kararına aykırı olduğu görülmektedir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            "Tamamen bitkilerden meydana gelmiş, bildiğimiz çam ağacından yapılmış bir ürün; denemenizde hiçbir şekilde zarar yok; mucizevi şekilde sorun çözüyor; size imkansızı değil mucizeyi sunuyor; İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz" şeklinde kesin ifadelerle yaptığı bu yayınlarından dolayı GTV Yayın Kuruluşu'nun, 6112 sayılı Yasa'nın "Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim' başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek" hükümünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

 

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            GTV logosuyla yayın yapan GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 7

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (GTV -GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 28.05.2013 tarihli ve 1526 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, 20.05.2013 tarihinde altta belirtilen saatler arasında "Doğrudan Satış" logosuyla yaptığı yayınlarda; dökülen saçların yerine mucizevi şekilde saç çıkardığı belirtilen "NATURA DERM ÇAM YAĞI" adlı bitkisel ürünün tanıtımına, mevzuata aykırı biçimde yer verdiği tespit edilmiştir.

Yayın Kuruluşu'nun ilgili tarihte, 18:17:34-18:27:29 saatleri arasında yaklaşık 10 dakikalık tanıtımın içeriği aşağıda sunulmuştur:

            "Alt ses : "Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz.? Dökülen saçlarınız artık geri gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin. Artık saç problemine son veriyoruz. Nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış "ÇAM YAĞI" mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. İşte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak...

            T. Çolak: ... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık.

Reklamı yapılan söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında belirtilen "... 'Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz...' hükmü dikkate alındığında, sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı" şeklindeki kararına aykırı olduğu görülmektedir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            "Tamamen bitkilerden meydana gelmiş, bildiğimiz çam ağacından yapılmış bir ürün; denemenizde hiçbir şekilde zarar yok; mucizevi şekilde sorun çözüyor; size imkansızı değil mucizeyi sunuyor; İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz" şeklinde kesin ifadelerle yaptığı bu yayınlarından dolayı GTV Yayın Kuruluşu'nun, 6112 sayılı Yasa'nın "Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim' başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek" hükümünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            GTV logosuyla yayın yapan GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 8

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (GTV -GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 28.05.2013 tarihli ve 1525 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, 20.05.2013 tarihinde altta belirtilen saatlerde "Doğrudan Satış" logosuyla yaptığı yayınlarda; dökülen saçların yerine mucizevi şekilde saç çıkardığı belirtilen "NATURA DERM ÇAM YAĞI" adlı bitkisel ürünün tanıtımına, mevzuata aykırı biçimde yer verdiği tespit edilmiştir.

Yayın Kuruluşu'nun ilgili tarihte, 19:29:02-19:38:58 saatleri arasında yaklaşık 10 dakikalık tanıtımının içeriği aşağıda sunulmuştur:

            "Alt ses : "Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz.? Dökülen saçlarınız artık geri gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin. Artık saç problemine son veriyoruz. Nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış "ÇAM YAĞI" mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. İşte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak...

            T. Çolak: ... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık.

Reklamı yapılan söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında belirtilen "... 'Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz...' hükmü dikkate alındığında, sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı" şeklindeki kararına aykırı olduğu görülmektedir.

 Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            "Tamamen bitkilerden meydana gelmiş, bildiğimiz çam ağacından yapılmış bir ürün; denemenizde hiçbir şekilde zarar yok; mucizevi şekilde sorun çözüyor; size imkansızı değil mucizeyi sunuyor; İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz" şeklinde kesin ifadelerle yaptığı bu yayınlarından dolayı GTV Yayın Kuruluşu'nun, 6112 sayılı Yasa'nın "Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim' başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek" hükümünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                       : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            GTV logosuyla yayın yapan GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 9

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (GTV -GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 28.05.2013 tarihli ve 1529 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, 23.05.2013 tarihinde altta belirtilen saatler arasında "Doğrudan Satış" logosuyla yaptığı yayınlarda; dökülen saçların yerine mucizevi şekilde saç çıkardığı belirtilen "NATURA DERM ÇAM YAĞI" adlı bitkisel ürünün tanıtımına, mevzuata aykırı biçimde yer verdiği tespit edilmiştir.

            Yayın Kuruluşu'nun ilgili tarihte,08:42:24-08:52:21 saatleri arasında yaklaşık 10 dakika süreli yaptığı tanıtımın içeriği aşağıda sunulmuştur:

            "Alt ses : "Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz.? Dökülen saçlarınız artık geri gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin. Artık saç problemine son veriyoruz. Nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış "ÇAM YAĞI" mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. İşte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak...

            T. Çolak: ... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık.

            Reklamı yapılan söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında belirtilen "... 'Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz...' hükmü dikkate alındığında, sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı" şeklindeki kararına aykırı olduğu görülmektedir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            "Tamamen bitkilerden meydana gelmiş, bildiğimiz çam ağacından yapılmış bir ürün; denemenizde hiçbir şekilde zarar yok; mucizevi şekilde sorun çözüyor; size imkansızı değil mucizeyi sunuyor; İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz" şeklinde kesin ifadelerle yaptığı bu yayınlarından dolayı GTV Yayın Kuruluşu'nun, 6112 sayılı Yasa'nın "Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim' başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek" hükümünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            GTV logosuyla yayın yapan GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 10

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (GTV -GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 28.05.2013 tarihli ve 1524 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, 24.05.2013 tarihinde altta belirtilen saatler arasında "Doğrudan Satış" logosuyla yaptığı yayınlarda; dökülen saçların yerine mucizevi şekilde saç çıkardığı belirtilen "NATURA DERM ÇAM YAĞI" adlı bitkisel ürünün tanıtımına, mevzuata aykırı biçimde yer verdiği tespit edilmiştir.

Yayın Kuruluşu'nun, ilgili tarihte 08:45:41-08:55:51 saatleri arasında yaklaşık 10 dakikalık tanıtımının içeriği aşağıda sunulmuştur:

            "Alt ses : "Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz.? Dökülen saçlarınız artık geri gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin. Artık saç problemine son veriyoruz. Nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış "ÇAM YAĞI" mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. İşte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak...

            T. Çolak: ... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık.

            Alt Ses: Tanju Çolak yıllarca saç dökülme problemi yaşadı. Eski resimlerinde görüldüğü gibi saçları dökülmeye başlamış ve saç dökülme problemi her geçen gün artarak devam ediyordu...

            Reklamı yapılan söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında belirtilen "... 'Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz...' hükmü dikkate alındığında, sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı" şeklindeki kararına aykırı olduğu görülmektedir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

"Tamamen bitkilerden meydana gelmiş, bildiğimiz çam ağacından yapılmış bir ürün; denemenizde hiçbir şekilde zarar yok; mucizevi şekilde sorun çözüyor; size imkansızı değil mucizeyi sunuyor; İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz" şeklinde kesin ifadelerle yaptığı bu yayınlarından dolayı GTV Yayın Kuruluşu'nun, 6112 sayılı Yasa'nın "Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim' başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek" hükümünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            GTV logosuyla yayın yapan GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 11

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (GTV -GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1572 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, 27.05.2013 tarihinde altta belirtilen saatler arasında "Doğrudan Satış" logosuyla yaptığı yayınlarda; dökülen saçların yerine mucizevi şekilde saç çıkardığı belirtilen "NATURA DERM ÇAM YAĞI" adlı bitkisel ürünün tanıtımına, mevzuata aykırı biçimde yer verdiği tespit edilmiştir.

            Yayın Kuruluşu'nun, ilgili tarihte 08:44:40-08:54:39 saatleri arasında yaklaşık 10 dakikalık tanıtımının içeriği aşağıda sunulmuştur:

            "Alt ses : "Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz.? Dökülen saçlarınız artık geri gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin. Artık saç problemine son veriyoruz. Nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış "ÇAM YAĞI" mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. İşte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak...

            T. Çolak: ... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık.

            Reklamı yapılan söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında belirtilen "... 'Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz...' hükmü dikkate alındığında, sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı" şeklindeki kararına aykırı olduğu görülmektedir.   

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            "Tamamen bitkilerden meydana gelmiş, bildiğimiz çam ağacından yapılmış bir ürün; denemenizde hiçbir şekilde zarar yok; mucizevi şekilde sorun çözüyor; size imkansızı değil mucizeyi sunuyor; İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz" şeklinde kesin ifadelerle yaptığı bu yayınlarından dolayı GTV Yayın Kuruluşu'nun, 6112 sayılı Yasa'nın "Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim' başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek" hükümünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                       : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            GTV logosuyla yayın yapan GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 12

Konusu            : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (GTV -GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1571 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, 28.05.2013 tarihinde altta belirtilen saatler arasında "Doğrudan Satış" logosuyla yaptığı yayınlarda; dökülen saçların yerine mucizevi şekilde saç çıkardığı belirtilen "NATURA DERM ÇAM YAĞI" adlı bitkisel ürünün tanıtımına, mevzuata aykırı biçimde yer verdiği tespit edilmiştir.

Yayın Kuruluşu'nun, ilgili tarihte 08:44:51-08:55:06 saatleri arasında yaklaşık 10 dakikalık tanıtımının içeriği aşağıda sunulmuştur:

            "Alt ses : "Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz.? Dökülen saçlarınız artık geri gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin. Artık saç problemine son veriyoruz. Nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış "ÇAM YAĞI" mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. İşte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak...

            T. Çolak: ... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık.

            Reklamı yapılan söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında belirtilen "... 'Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz...' hükmü dikkate alındığında, sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı" şeklindeki kararına aykırı olduğu görülmektedir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            "Tamamen bitkilerden meydana gelmiş, bildiğimiz çam ağacından yapılmış bir ürün; denemenizde hiçbir şekilde zarar yok; mucizevi şekilde sorun çözüyor; size imkansızı değil mucizeyi sunuyor; İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz" şeklinde kesin ifadelerle yaptığı bu yayınlarından dolayı GTV Yayın Kuruluşu'nun, 6112 sayılı Yasa'nın "Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim' başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek" hükümünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            GTV logosuyla yayın yapan GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 13

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (GTV -GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1594 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, 28.05.2013 tarihinde altta belirtilen saatler arasında "Doğrudan Satış" logosuyla yaptığı yayınlarda; dökülen saçların yerine mucizevi şekilde saç çıkardığı belirtilen "NATURA DERM ÇAM YAĞI" adlı bitkisel ürünün tanıtımına, mevzuata aykırı biçimde yer verdiği tespit edilmiştir.

            Yayın Kuruluşu'nun, ilgili tarihte 18:17:34-18:21:51 saatleri arasında 4 dakikalık tanıtımının içeriği aşağıda sunulmuştur:

            "Alt ses : "Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz.? Dökülen saçlarınız artık geri gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin. Artık saç problemine son veriyoruz. Nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış "ÇAM YAĞI" mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. İşte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak...

            T. Çolak: ... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık.

            Reklamı yapılan söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında belirtilen "...Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz...' hükmü dikkate alındığında, sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı" şeklindeki kararına aykırı olduğu görülmektedir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            "Tamamen bitkilerden meydana gelmiş, bildiğimiz çam ağacından yapılmış bir ürün; denemenizde hiçbir şekilde zarar yok; mucizevi şekilde sorun çözüyor; size imkansızı değil mucizeyi sunuyor; İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz" şeklinde kesin ifadelerle yaptığı bu yayınlarından dolayı GTV Yayın Kuruluşu'nun, 6112 sayılı Yasa'nın "Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim' başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek" hükümünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            GTV logosuyla yayın yapan GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 14

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (GTV -GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1597 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, 29.05.2013 tarihinde altta belirtilen saatler arasında "Doğrudan Satış" logosuyla yaptığı yayınlarda; dökülen saçların yerine mucizevi şekilde saç çıkardığı belirtilen "NATURA DERM ÇAM YAĞI" adlı bitkisel ürünün tanıtımına, mevzuata aykırı biçimde yer verdiği tespit edilmiştir.

Yayın Kuruluşu'nun, ilgili tarihte 08:44:52-08:54:58 saatleri arasındaki 10 dakikalık tanıtımının içeriği aşağıda sunulmuştur:

            "Alt ses : "Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz.? Dökülen saçlarınız artık geri gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin. Artık saç problemine son veriyoruz. Nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış "ÇAM YAĞI" mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. İşte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak...

            T. Çolak: ... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık.

            Reklamı yapılan söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında belirtilen "...Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz...' hükmü dikkate alındığında, sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı" şeklindeki kararına aykırı olduğu görülmektedir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            "Tamamen bitkilerden meydana gelmiş, bildiğimiz çam ağacından yapılmış bir ürün; denemenizde hiçbir şekilde zarar yok; mucizevi şekilde sorun çözüyor; size imkansızı değil mucizeyi sunuyor; İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz" şeklinde kesin ifadelerle yaptığı bu yayınlarından dolayı GTV Yayın Kuruluşu'nun, 6112 sayılı Yasa'nın "Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim' başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek" hükümünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 09.03.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 09.04.2013 tarih ve 2013/22  sayılı toplantısında alınan 60 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendini tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere GTV logosuyla yayın yapan “GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında;

6112 sayılı Kanunun 9. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde belirtilen "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemekhükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 13.900,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine

Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 15

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” ve 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendindeki “Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek,.” hükümlerinin ihlali. (BAŞAK FM - İZMİR BAŞAK FM RD TV REKLAM. SAN. TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1474 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            İzmir’de “İZMİR BAŞAK FM RADYO TV. REK. SAN. TİC. A.Ş” unvanlı kuruluşun 16.05.2013 günü yayınlarında; 12:00 ve 13:00 saatleri arasındaki yapılan taramada “Tele-Alışveriş” kuşakları incelenmiştir.

            Yapılan incelemede “Tele Alışveriş” tanımına uyan kuşaklarda yer alan yayınlarda “Raki Gergedan boynuzu” bitkisel ürünün tanıtımı aşağıda ifade edildiği şekilde yapılmıştır. (12:28-12:46) (“Tele-Alışveriş” anonsu) “

            “Erkekler radyonuzun sesini açabildiğiniz kadar çünkü sizlere mükemmel bir haberim var Raki gergadan boynuzu. Raki gergadan boynuzu nedir? Cinsel performans arttırıcı kocaman beşli dev bir settir. Bu setin içinde neler var. Biz erkekler için beşli cinsel performans arttırıcı kapsül, iki erkekler için özel geciktirici ve sertleştirici sprey, üç daha büyük düşünen erkekler için büyütücü, dört bayanlar için cinsel arzu ve istek arttırıcı damla, beş kondom. Cinsel yaşantınızı ve aile planlamanızı maksimum korumaya alıyor bu güzel beşli set normalde 299 Lira’dır ama şu anda en hızlı ve en çabuk arayan 70 dinleyenimize sadece 59 Lira. Yanlış duymadınız sadece 59 Lira’dır. Ve özel kargoyla kapıya kadar da teslim ediyoruz. Kargo+kurye ücretini biz karşılıyoruz. Kargo bedavadır, bedavadır, bedavadır.”

            12:30 “Şimdi ben bir telefon numarası vereceğim telefon numarasını en hızlı arayan yetmiş dinleyicimize bu güzel beşli seti 299 Lira yerine sadece 59 Lira’ya sahip olacaktır. Şimdi hazırsanız telefon numarasını veriyorum. Gergedan için arıyorum demeniz yeterlidir. 0 212 505 10 10”

Yukarıdaki sunucu ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, Raki Gergedan Boynuzu cinsel performans artırıcı bitkisel beşli ürün setinin tanıtımının yapıldığı, verilen telefon numarasını verilen süre içerisinde arayan herkese kargo ücreti ödemeksizin 59 Lira’dan satıldığı anlaşılmaktadır.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

“İZMİR BAŞAK FM RADYO TV. REK. SAN. TİC. A.Ş” unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşça, ayrıntılı tanıtımı yapılan söz konusu ürünlerin izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyici sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilerek, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

            Söz konusu kuruluşa 08.06.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 04.07.2012 tarih ve 2012/40  sayılı toplantısında alınan 24 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendini tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

            Bununla beraber söz konusu yayında kullanılan ifadelerin çocuk ve gençlerin fiziksel, ahlaki ve zihinsel gelişimlerini zedeleyebileceği tespit edildiğinden 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinin  de ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, BAŞAK FM çağrı işaretiyle yayın yapan İZMİR BAŞAK FM RADYO TV. REK. SAN. TİC. A.Ş unvanlı kuruluş hakkında;

            1-6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.”ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

a- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanı bulunmadığı değerlendirilerek, radyo kuruluşları için idari para cezası (2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 1.187 –binyüzseksenyedi) Türk Lirasından az olamayacağından 1.187 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

            2-6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendindeki “Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek,.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, 

            Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 16

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” ve 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendindeki “Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek,.” hükümlerinin ihlali (MEDYA FM - MEDYA FM TV PRODÜKSİYON VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1414 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Medya FM Tv Prod. ve Yay. A.Ş’nin sahibi olduğu Medya FM adlı yayın kuruluşundan ALO RTÜK 444 1 178 hattına düşen şikayetlere istinaden Bölge Temsilciliğimiz tarafından istenen CD incelenmiştir. İnceleme sonucunda 07.05.2013 tarihinde, saat 10.45’te “tanıtıcı reklam” cingılı ile yayınlanan reklam kuşağında 8 dakika boyunca “Gergedan Seti” isimli bitkisel bir ürünün tanıtım ve satışı yapılmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen yazıda yayın kuruluşlarında tanıtım ve satışı yapılan gıda takviyelerinin ve bitkisel ilaçların yarardan çok zarar verdiği, bu reklamları yapanların gerçek amacının fayda sağlamaktan ziyade dolandırıcılık olduğu, hastaları tıbbi tedaviden uzaklaştırdıkları açıkça belirtilerek bu ürünlerin reklamlarına izin verilmemesi istenmektedir. Yazıda ayrıca televizyon ve radyo aracılığı ile sağlık beyanı belirtilerek ürün satış ve pazarlamasının uygun olmadığı (TCK.193.Madde) ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5. madde 3. Fıkrası gereği beşeri tıbbi ürünlerin internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma tanıtımı yapılamayacağı (26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine atıfta bulunularak gerekçeli olarak açıklanmıştır. Program esnasında;

            Ömer Hoca: “Şimdi gardaşım, gergedanı bilen bilir. Gergedan boynuzunun kilosu 60 bin dolar. Biz bu ürüne gergedan boynuzunun özünü goyduh.(…) Cinsel isteksizlik. Türk erkeğinin yüzde 60’ı cinsel sorunlar yaşıyor. Sadece bu sorunlar yüzünden yuvalar dağılıyor. Çoluh çocuh ortada galıyor. (…) Herkesin gafasında psikolojik sorunlar var. Garı goca birbirine sırtını dönüp yatıyor. (…) Ben gergedanı üç yıllıh bir çalışma sonucunda ürettim.(…) Türkiye’de ve dünyada bir ilk ilk. Büyütücü tablet. Diyelim ki adamın hiçbir problemi yoh. Adam galıcı olmah istiyo. Adam büyük düşünüyo. Büyük düşünen adam için büyütücü tablet ki bah bi saatte etkisini gösteriyo. Bi saatte kendisi bile inanmıyo. (…) Bi saatte etkisini göstermezse paralarını guruşu guruşuna iade ediyorum. (…) Bah şimdi gardaşım biz her şeyi erkeklerin üzerine bina ettik. Yav gadınların da bazı dönemlerde problemleri olabiliyo. İşte gadınlarımızı da düşündük. İstek artırıcı damla. Bunu da bugün bedava verecem Mustafa Gardaşım. (…) Şimdi, çayına, suyuna meyva suyuna gatacahsın. 7-8 damla damlatıyosun. 20 dakkada hazır. (…) Bugün bir farhlılıh yaratacağım. Gargo parası da ödemeyecekler. 59 liraya bugün gergedan sete sahip olacahlar. 10 dakkada hattı kim düşürürse elli dohuz liraya gergedan sete sahip olacah Mustafa Gardaşım. (…) Veee gampanya başladı. 0 212 alan goduyla 284 13 13. (…) Bu dörtlü setin herhangi birinden memnun olmadığın tahdirde paranın tamamını iade ediyorum gardaşım. 0 212 alan goduyla 284 13 13. Hattı düşüren herkesi şimdiden gutluyorum.” şeklinde ifadelere yer verilmiştir."

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Medya FM Yayın Kuruluşu’nun, 6112 sayılı Kanun’un; 8/2. ve 9/6. maddesinin (c) bendinde belirtilen “hükümlerini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bununla beraber söz konusu yayında kullanılan ifadelerin çocuk ve gençlerin fiziksel, ahlaki ve zihinsel gelişimlerini zedeleyebileceği tespit edildiğinden 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinin de ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; MEDYA FM çağrı işaretiyle yayın yapan MEDYA FM TV PRODÜKSİYON VE YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmü ile (ç) bendindeki;Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 17

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” ve 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendindeki “Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek,.” hükümlerinin ihlali (MEDYA FM - MEDYA FM TV PRODÜKSİYON VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1412 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Medya FM TV Prod. ve Yay. A.Ş’nin sahibi olduğu Medya adlı Yayın Kuruluşundan ALO RTÜK 444 1 178 hattına düşen şikayetlere istinaden Bölge Temsilciliğimiz tarafından istenen CD incelenmiştir. İnceleme sonucunda 09/05/2013 tarihinde, saat 12:39’da yayınlanan “Tanıtıcı Reklam” adlı programda erken boşalma, isteksizlik, performans düşüklüğü gibi birçok problemi ortadan kaldırdığı iddia edilen “Gergedan Boynuzu Set” adlı ürününün tanıtımı, ve pazarlaması yapılmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen yazıda yayın kuruluşlarında tanıtım ve satışı yapılan gıda takviyelerinin ve bitkisel ilaçların yarardan çok zarar verdiği, bu reklamları yapanların gerçek amacının fayda sağlamaktan ziyade dolandırıcılık olduğu, hastaları tıbbi tedaviden uzaklaştırdıkları açıkça belirtilerek bu ürünlerin reklamlarına izin verilmemesi istenmektedir. Yazıda ayrıca televizyon ve radyo aracılığı ile sağlık beyanı belirtilerek ürün satış ve pazarlamasının uygun olmadığı (TCK.193.Madde) ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5. madde 3. Fıkrası gereği beşeri tıbbi ürünlerin internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma tanıtımı yapılamayacağı (26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine atıfta bulunularak bitkisel ilaçların reklamlarının sakıncaları gerekçeli olarak açıklanmıştır. Program esnasında;

            Sunucu: “(…) Ömer Hoca: Cinsel isteksizlik, cinsel arzusuzluk birçok problemleri olan insanların sorularını cevaplandırdı.(…) Artık çiftler birbirine sırtını dönüp yatmaya başladı. Çocuklar ortada kalıyor, yuvalar dağılıyordu. Gergedan’ı kullandılar, memnun kaldılar.(…) Normalde biz Gergedan Performans Arttırıcı ürünümüzü yanında Geciktirici Sprey’le 130 liraya veriyoruz. Ben bunun yanına bugün bir farklılık yapıcam. Dünyada ve Türkiye’de bir ilk Büyütücü Tablet. Adamın hiç bir problemi yok, farklı olmak istiyor, kalıcı iz bırakmak isteyenler olabiliyor. Adam daha büyük düşünüyor. Büyütücü Tablet ki, bir saatte etkisini gösteriyor. Kullanan adam bir saatte kendi bile inanamıyor.(…) İsteksizlik oluyor, eşine karşı soğuma oluyor. Yuvayı dişi kuş yapar. Kadınlarımızı da düşündük kadınlar için istek artırıcı damla. Bugün onu da bedava vericem kardeşim. –Sunucu: Damla nasıl kullanılıyor? – Çayına, meyve suyuna, suyuna katıyorsun.(…) Kargo parası da ödemeyecekler, 59 liraya Gergedan sete sahip olacaklar. On dakaikada hattı kim düşürürse Gergedan Sete 59 liraya sahip olacak Mustafa Kardeşim. Kampanya başladı, 0212 alan koduyla 2841313.(…) şeklinde ifadelere yer verilmiştir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Medya FM Yayın Kuruluşu’nun bu yayını sebebiyle; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un;  8. Maddesinin ikinci fıkrası ile 9/6-c maddesi hükümlerini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bununla beraber söz konusu yayında kullanılan ifadelerin çocuk ve gençlerin fiziksel, ahlaki ve zihinsel gelişimlerini zedeleyebileceği tespit edildiğinden 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinin de ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; MEDYA FM çağrı işaretiyle yayın yapan MEDYA FM TV PRODÜKSİYON VE YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmü ile (ç) bendindeki;Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 18

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” ve 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendindeki “Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek,.” hükümlerinin ihlali (MEDYA FM - MEDYA FM TV PRODÜKSİYON VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1413 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Medya FM TV Prod. ve Yay. A.Ş’nin sahibi olduğu Medya adlı Yayın Kuruluşundan ALO RTÜK 444 1 178 hattına düşen şikayetlere istinaden Bölge Temsilciliğimiz tarafından istenen CD incelenmiştir. İnceleme sonucunda 09/05/2013 tarihinde, saat 14:47’de yayınlanan “Tanıtıcı Reklam” adlı programda erken boşalma, isteksizlik, performans düşüklüğü gibi birçok problemi ortadan kaldırdığı iddia edilen “Gergedan Boynuzu Set” adlı ürününün tanıtımı, ve pazarlaması yapılmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen yazıda yayın kuruluşlarında tanıtım ve satışı yapılan gıda takviyelerinin ve bitkisel ilaçların yarardan çok zarar verdiği, bu reklamları yapanların gerçek amacının fayda sağlamaktan ziyade dolandırıcılık olduğu, hastaları tıbbi tedaviden uzaklaştırdıkları açıkça belirtilerek bu ürünlerin reklamlarına izin verilmemesi istenmektedir. Yazıda ayrıca televizyon ve radyo aracılığı ile sağlık beyanı belirtilerek ürün satış ve pazarlamasının uygun olmadığı (TCK.193.Madde) ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5. madde 3. Fıkrası gereği beşeri tıbbi ürünlerin internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma tanıtımı yapılamayacağı (26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine atıfta bulunularak bitkisel ilaçların reklamlarının sakıncaları gerekçeli olarak açıklanmıştır. Program esnasında;

            Sunucu: “(…) Ömer Hoca: Cinsel isteksizlik, cinsel arzusuzluk birçok problemleri olan insanların sorularını cevaplandırdı.(…) Artık çiftler birbirine sırtını dönüp yatmaya başladı. Çocuklar ortada kalıyor, yuvalar dağılıyordu. Gergedan’ı kullandılar, memnun kaldılar.(…) Normalde biz Gergedan Performans Arttırıcı ürünümüzü yanında Geciktirici Sprey’le 130 liraya veriyoruz. Ben bunun yanına bugün bir farklılık yapıcam, dünyada ve Türkiye’de bir ilk Büyütücü Tablet. Adamın hiç bir problemi yok, farklı olmak istiyor, kalıcı iz bırakmak isteyenler olabiliyor. Adam daha büyük düşünüyor. Büyütücü Tablet ki, bir saatte etkisini gösteriyor. Kullanan adam bir saatte kendi bile inanamıyor.(…) İsteksizlik oluyor, eşine karşı soğuma oluyor. Yuvayı dişi kuş yapar. Kadınlarımızı da düşündük kadınlar için istek artırıcı damla. Bugün onu da bedava vericem kardeşim. –Sunucu: Damla nasıl kullanılıyor? – Çayına, meyve suyuna, suyuna katıyorsun.(…) Kargo parası da ödemeyecekler, 59 liraya Gergedan sete sahip olacaklar. On dakaikada hattı kim düşürürse Gergedan Sete 59 liraya sahip olacak Mustafa Kardeşim. Kampanya başladı, 0212 alan koduyla 2841313.(…) şeklinde ifadelere yer verilmiştir."

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Medya FM Yayın Kuruluşu’nun bu yayını sebebiyle; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un;  8. Maddesinin ikinci fıkrası ile  9/6. maddesinin (c) bendi hükümlerini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bununla beraber söz konusu yayında kullanılan ifadelerin çocuk ve gençlerin fiziksel, ahlaki ve zihinsel gelişimlerini zedeleyebileceği tespit edildiğinden 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinin de ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; MEDYA FM çağrı işaretiyle yayın yapan MEDYA FM TV PRODÜKSİYON VE YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmü ile (ç) bendindeki;Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 19

Konu                : İSTANBULUN SESİ Yayın Kuruluşunda 26/04/2013 tarihinde saat 11.21-11.29’da yayınlanan “Reklamlar” (BENRU RADYO TELEVİZYON VE UYDU YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme: İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1456 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Benru Rd.Tv.ve Uydu Yay.A.Ş’nin sahibi olduğu İSTANBUL’UN SESİ adlı yayın kuruluşundan Bölge Temsilciliğimiz tarafından istenen CD incelenmiştir. İnceleme sonucunda 26/04/2013 tarihinde 11:00-18:00 saatlerini kapsayan cd’de 11:21-11:29’da yayınlanan reklamlarda “BİOEX” isimli zeytinyağlı yüz maskesinin reklamına yer verildiği görülmüştür. Programa ürün danışmanı sıfatıyla iştirak eden kişi BİOEX isimli maskenin cilt sorunlarına iyi geldiğini, cildi gençleştirdiğini ve kırışıklıkları giderdiğini iddia etmiştir. Ekte kayıtlı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen yazıda yayın kuruluşlarında tanıtım ve satışı yapılan gıda takviyelerinin ve bitkisel ilaçların yarardan çok zarar verdiği, bu reklamları yapanların gerçek amacının fayda sağlamaktan ziyade dolandırıcılık olduğu ayrıca hastaları tıbbi tedaviden uzaklaştırdıkları açıkça belirtilmiştir. Program esnasında;

            “Sunucu:(…) zeytinyağlı maskeden BİOEX’den bahsedeceğiz. Cilt sorunu olan sevgili dinleyicilerimiz. Sivilce problemi olan sevgili sevgili dinleyicilerimiz (…)

            Konuk: Zeytinyağının başlı başına bir şifa kaynağı olduğu bilinen bir gerçektir.Birçok hastalığın tedavisinde geçmişten beri kullanılan bir üründür. Zeytinyağının en çok kullanıldığı alanların başında ise cilt rahatsızlıkları gelmektedir. Cildin gençleşmesinin, canlanmasının yanı sıra özellikle sivilce ve kırışıklıklarda muhteşem sonuç veren bir üründür zeytinyağı. Bunu bilen uzmanlar ne yaptı? Bu şifa kaynağı gıdayı kozmetikte de kullandı. BİOEX zeytinyağlı maskeyi ürettiler. Maskeyi hazırlarken direkt olarak zeytinyağının cilt üzerinde olumlu sonuçlar veren etkin maddeleri kullanıldı. Üretilirken maskenin içindeki bu etkin maddelerden dolayı uygulama yapılan cilt yenileniyor, canlanıyor ve ciltteki sorunlar kısa bir süre sonra ortadan kayboluyor. Peki nedir bu sorunlar? Başta sivilce, akne, sivilcelerin geçmesinden sonra ciltte bıraktığı deformasyon ortadan kalkıyor ki burada zeytinyağının hücre yenileyici özelliği kendini gösteriyor.. Yine ciltte solgun görüntü, kırışıklık, sarkma gibi problemlerde cildi toparlama, gençleştirme özelliğine sahip bir üründür zeytinyağlı BİOEX maskesi. Bunun dışında pigmentlerin rengini açıyoruz. Açtığından dolayı açılan bölgede bir süre sonra deri gençleşiyor ve kendi rengine, özüne dönüyor.

            Sunucu: Evet, harika! Gerçekte yani cildi yeniliyor, pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Açıkçası hani o ciltteki ölü hücrelerin de arınmasıyla cilt yüzeyinin hava almasını sağlıyor. Sivilceleri ve akneleri bir anlamda yok etmiş oluyor.

            Konuk: Evet ayrıca cildin nem dengesini de koruyor zeytinyağlı maske

Sunucu: Evet hakikaten yağ ve nem dengesini düzenlemesi de harikulade gerçekten zeytinyağlı   BİOEX maske şimdi güzel bir kampanyaya imza atacağız çünkü piyasada çeşitli fiyatlarla satılmakta yani 100 liranın çok çok üzerinde satılıyor ama ben biliyorum ki İstanbul’un Sesi dinleyicilerinin bir ayrıcalığı, bir farkı olacak. Şimdi güzel bir kampanyanın startını vereceğim. Şimdi ilk arayan 50 dinleyicimiz ne kadara sahip olacak zeytinyağlı maske BİOEX’e ?

            Konuk: Sadece 39 TL’ye zeytinyağlı maskeye sahip olacaklar.

            Sunucu: 39 TL’ye 100 liranın üzerinde piyasada ama dinleyicilerimiz sadece 39 liraya sahip olacaklar ve ben uzun bir süre kullanmak istiyorum bu BİOEX’i yani zeytinyağlı maskeyi. 2 kutu alırsam? Konuk: 2 kutu BİOEX zeytinyağlı maskeye de 59 TL’ye sahip olabilirler (…)

             Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            İSTANBUL’UN SESİ Yayın Kuruluşunun bu yayın sebebiyle 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim” başlıklı 9/6 maddesinin (c) Bendinde belirtilen “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                                               

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Her ne kadar Daire Başkanlığınca, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği belirtilse de, yayında BİOEX isimli maskenin ürünün tanıtımının yapıldığı ve tanıtımı yapılan ürünün, Sağlık Bakanlığı'nın İlgili yazısında belirtilen endikasyon ( hastada belirli bir tedavi veya müdahale uygulanmasına karar verilmesi gerektiren durum ya da emare ) grubuna dahil olduğuna dair elimizde somut bir veri de mevcut olmadığından, ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen yazıda "gıda takviyeleri ve bitkisel ilaçlar" üzerinde durulduğu oysa burada söz konusu olanın bir araç/aparat olduğundan, anılan ürünün bu kapsamda değerlendirilemeyeceği anlaşılmakla, mezkur yayında herhangi bir mevzuat ihlalinin olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

            İSTANBULUN SESİ çağrı işaretiyle yayın yapan BENRU RADYO TELEVİZYON VE UYDU YAYINCILIK A.Ş. hakkında, bahse konu yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No                           :  2013/39

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 20

Konu                : BAYRAM FM İZMİR Yayın Kuruluşunda 13/05/2013 tarihinde saat 10.10-10.14’te yayınlanan “Tanıtıcı Reklam” (AYHAN RADYO TELEVİZYON YAY. TAN. HİZ. A.Ş)

İnceleme ve Değerlendirme: İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1457 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            İzmir’de, AYHAN RADYO TV. YAY. TAN. HİZ. A.Ş. unvanlı “BAYRAM FM İZMİR” çağrı işaretli medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 13/05/2013 tarihinde 10:10 – 10:14 saatleri arasında “Çörek Otu Yağı Kapsülü” adlı ürünün reklamı yapılmıştır.

            İlgili reklamda “ Değerli dinleyicilerimiz şifalı bitkilerle sağlıklı yaşam programından ben Yasin hoca. Bu programda size çörekotu mucizesi hakkında bilgiler vereceğim. Nelere faydalı nasıl kullanılmalı kısa kısa bilgiler vereceğim. Çünkü süremiz çok kısıtlı. Evet aslında bizim çörekotu ile ilgili konuşmamız nafile. Neden çünkü sevgili peygamberimiz (s.a.v.) hadisi şerifte buyuruyor ki çörek otuna kıymet verin zira o ölümden başka her derde şifadır hadisi şerifte var efendim. Kaynak olarak Buhari… Faydaları neler buradan özellikle şeker hastalarına sesleniyorum. Vücudunuzda ağrı olan romatizmaya bağlı olan ağrı neresi ise o bölgeye çörekotu yağını sürün. Haftada bir iki kere bunu yapın göreceksiniz, ne kadar etkili olduğunu o ağrılarının nasıl dindiğini kendi gözünüzle görürsünüz. Yine yüksek tansiyon hastalarına sesleniyorum. Doktorunuzun verdiği tansiyon ilaçları ile birlikte çörek otunu bir kullanın sonrada tansiyonunuzu takip edin. Nasıl dengelendiğini yine kendi gözünüzle görürsünüz. İşte bu faydalarını saymaya çalıştığım ürünün adı “Çörek Otu Yağı Kapsülü”… Bu ürünün kampanyası var. Her şişenin içerisinde elli adet çörek otu yağı kapsülü var. Her kapsülün içinde bin miligram çörek otu yağı var. Yıllardır insülün kullanan, düzenli ve uzun süre kullandığınız takdirde en az şekerinizin yüzde otuz yüzde kırk düştüğünüzü görürsünüz… Başka nelere faydaları var efendim mide rahatsızlıklarında çok ama çok etkili özellikle midede hazımsızlık çeken dinleyicilerimiz var ise, bağırsaklarda problemi olan var ise bağırsaklarda problemi olan var ise çörek otu çok ama çok etkili, romatizmal hastalıklarda. Romatizmal hastalıklarda iki türlü kullanmak gerekiyor hem ağız yoluyla yutmak gerekiyor tableti hem de o kapsülün ucunu makasla kesip, kapsülün içinde yağı avucunuza dökün. Bir şişesi otuz beş lira efendim iki şişe yetmiş lira, üç şişesi yüz lira. Bu yayın süresince çağrı bırakan dinleyicimize de dördüncü şişeyi biz hediye ediyoruz. Fazladan bir şişede biz hediye ediyoruz. Yüz lira tam dört şişe çörekotu yağı almış oluyorsunuz. Tek yapmanız gereken çağrı merkezine kısa bir çağrı bırakmanız yeterli… 0530 970 28 33…. “ ifadelerinin yayınlandığı tespit edilmiştir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            AYHAN RADYO TV.YAY. TAN. HİZ. A.Ş. unvanlı “BAYRAM FM İZMİR” çağrı işaretli medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından, ayrıntılı tanıtımı yapılan söz konusu ürünün, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yazısındaki değerlendirmeleri ışığında; izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyici sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilerek, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                                               

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Her ne kadar Daire Başkanlığınca, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği belirtilse de, yayında tanıtımı yapılan ayak bakımı ürününün, Sağlık Bakanlığı'nın İlgili yazısında belirtilen endikasyon ( hastada belirli bir tedavi veya müdahale uygulanmasına karar verilmesi gerektiren durum ya da emare ) grubuna dahil olduğuna dair elimizde somut bir veri de mevcut olmadığından, mezkur yayında herhangi bir mevzuat ihlalinin olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

            BAYRAM FM İZMİR çağrı işaretiyle yayın yapan AYHAN RADYO TELEVİZYON YAY. TAN. HİZ. A.Ş. hakkında, bahse konu yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 21

Konu                : BAYRAM FM İZMİR Yayın Kuruluşunda 15/05/2013 tarihinde saat 08:07 – 08:11’de yayınlanan “Tanıtıcı Reklam” (AYHAN RADYO TELEVİZYON YAY. TAN. HİZ. A.Ş)

İnceleme ve Değerlendirme: İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1411 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            İzmir’de, “AYHAN RADYO TV. YAY. TAN. HİZ. A.Ş.” unvanlı “BAYRAM FM İZMİR” çağrı işaretli medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 15/05/2013 tarihinde 08:07 – 08:11 saatleri arasında “Çörek Otu Yağı Kapsülü” adlı ürünün tanıtımı yapılmıştır.

            İlgili reklamda “ Değerli dinleyicilerimiz şifalı bitkilerle sağlıklı yaşam programından ben Yasin hoca. Bu programda size çörekotu mucizesi hakkında bilgiler vereceğim. Nelere faydalı nasıl kullanılmalı kısa kısa bilgiler vereceğim. Çünkü süremiz çok kısıtlı. Evet aslında bizim çörekotu ile ilgili konuşmamız nafile. Neden çünkü sevgili peygamberimiz (s.a.v.) hadisi şerifte buyuruyor ki çörek otuna kıymet verin zira o ölümden başka her derde şifadır hadisi şerifte var efendim. Kaynak olarak Buhari… Faydaları neler buradan özellikle şeker hastalarına sesleniyorum. Vücudunuzda ağrı olan romatizmaya bağlı olan ağrı neresi ise o bölgeye çörekotu yağını sürün. Haftada bir iki kere bunu yapın göreceksiniz, ne kadar etkili olduğunu o ağrılarının nasıl dindiğini kendi gözünüzle görürsünüz. Yine yüksek tansiyon hastalarına sesleniyorum. Doktorunuzun verdiği tansiyon ilaçları ile birlikte çörek otunu bir kullanın sonrada tansiyonunuzu takip edin. Nasıl dengelendiğini yine kendi gözünüzle görürsünüz. İşte bu faydalarını saymaya çalıştığım ürünün adı “Çörek Otu Yağı Kapsülü”… Bu ürünün kampanyası var. Her şişenin içerisinde elli adet çörek otu yağı kapsülü var. Her kapsülün içinde bin miligram çörek otu yağı var. Yıllardır insülün kullanan, düzenli ve uzun süre kullandığınız takdirde en az şekerinizin yüzde otuz yüzde kırk düştüğünüzü görürsünüz… Başka nelere faydaları var efendim mide rahatsızlıklarında çok ama çok etkili özellikle midede hazımsızlık çeken dinleyicilerimiz var ise, bağırsaklarda problemi olan var ise bağırsaklarda problemi olan var ise çörek otu çok ama çok etkili, romatizmal hastalıklarda. Romatizmal hastalıklarda iki türlü kullanmak gerekiyor hem ağız yoluyla yutmak gerekiyor tableti hem de o kapsülün ucunu makasla kesip, kapsülün içinde yağı avucunuza dökün. Bir şişesi otuz beş lira efendim iki şişe yetmiş lira, üç şişesi yüz lira. Bu yayın süresince çağrı bırakan dinleyicimize de dördüncü şişeyi biz hediye ediyoruz. Fazladan bir şişede biz hediye ediyoruz. Yüz lira tam dört şişe çörekotu yağı almış oluyorsunuz. Tek yapmanız gereken çağrı merkezine kısa bir çağrı bırakmanız yeterli… 0530 970 28 33… “ ifadelerinin yayınlandığı tespit edilmiştir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

AYHAN RADYO TV.YAY. TAN. HİZ. A.Ş. unvanlı “BAYRAM FM İZMİR” çağrı işaretli medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından, ayrıntılı tanıtımı yapılan söz konusu ürünün Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yazısındaki değerlendirmeleri ışığında; izleyiciyi  yanıltıcı,   istismar   edici   ve   izleyici   sağlığına   ve  çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilerek, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                                               

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Her ne kadar Daire Başkanlığınca, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği belirtilse de, yayında tanıtımı yapılan ayak bakımı ürününün, Sağlık Bakanlığı'nın İlgili yazısında belirtilen endikasyon ( hastada belirli bir tedavi veya müdahale uygulanmasına karar verilmesi gerektiren durum ya da emare ) grubuna dahil olduğuna dair elimizde somut bir veri de mevcut olmadığından, mezkur yayında herhangi bir mevzuat ihlalinin olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

            BAYRAM FM İZMİR çağrı işaretiyle yayın yapan AYHAN RADYO TELEVİZYON YAY. TAN. HİZ. A.Ş. hakkında, bahse konu yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 22

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” ve 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendindeki “Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek,.” hükümlerinin ihlali. (DEMOKRAT RD - DEMOKRAT RADYO VE TV YAYINCILIĞI A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1459 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            İzmir il merkezinden yerel radyo lisans müracaatlı DEMOKRAT RADYO ve TELEVİZYON YAY. A. Ş. unvanlı kuruluşun 08.05.2013 tarihli yayınlarında; 08:00 - 09:00 saatleri arasındaki yapılan taramada “Tele-Alışveriş” kuşakları incelenmiştir.

            Yapılan incelemede “Tele-Alışveriş” tanımına uyan kuşaklarda yer alan yayınlarda “Gergedan” adlı cinsel performans arttırıcı bitkisel ürün ile birlikte “Büyütücü Tablet” ve kadınlara yönelik “İstek Arttırıcı Damla”nın tanıtımı ve satışı, sunucu ile birlikte, sunucu tarafından “hoca” olarak hitap edilen kişi arasında, karşılıklı diyalog şeklinde gerçekleşmiştir.

            (08:04-08:10) (Tanıtıcı Reklam)

            Mustafa : “…Hocam bu mucize o zaman, bir saatte etkisini gösteriyorsa?

            Ömer Hoca : Evet, gardaşım Gergedan kadar etkili

            Mustafa : Gergedan kadar etkili

            Ömer Hoca : Gergedan da nasıl bir etki varsa büyütücü tablette de aynı etki var. Ben altına imzamı atıyorum gardaşım. Büyütücü tablet eğer ki bir saatte etkisini göstermezse bir saatte eğer ki büyük düşünenlerin düşüncesini boşa çıkartırsa paralarını kuruşu kuruşuna iade ediyorum.

            Mustafa : Yani şöyle mi, adam Gergedandan memnun ama büyütücü tabletten memnun değil o zaman hepsini vereceksiniz paralarını hocam doğrumu anladım.

            Ömer Hoca : Aynen öyle Gergedana ne kadar verdin işte örnek veriyorum o kadar. Büyütücü tableti zaten bedava veriyorum bugün. Diyelim ki bugün büyütücü tabletten etki görmedin bir saatte etkisini göstermedi Gergedana verdikleri parayı iade edeceğim Mustafa gardaşım.

            Ömer Hoca : “…Kadınların da bazı dönemlerde problemleri olabiliyor. İsteksizlik oluyor eşine karşı soğukluk oluyor yuvayı dişi kuş yapar Mustafa gardaşım. Bununla ilgili de kadınlarımızı da düşündük istek artırıcı damla bugün onu da bedava vereceğim Mustafa gardaşım.

            Ömer Hoca : “…Bugün bir farklılık yaratacağız kargo parası da ödemeyecekler 15 Liralık bir kargo ücreti var onu da almıyorum her şey içerisinde 59 Lira’ya bugün gergedan sete sahip olacaklar.”

            Mustafa : “…Vallahi 59 Lira ya doğrumu anladım Hocam. Kargo parası da almıyorsunuz.”

            Ömer Hoca: Yok kargo parası da yok. Sadece 59 Lira’ya on dakika da hattı kim düşürürse

            Gergedan sete 59 Lira’ya sahip olacak Mustafa gardeşım.”

            Ömer Hoca: “0 216 223 02 02 ve on dakikalık süreyi başlatıyorum.”

            Yukarıdaki sunucu ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, Gergedan cinsel performans artırıcı bitkisel ürününün tanıtımının yapıldığı ve yanında büyütücü tablet ile bayanlar için de uyarıcı damlanın verildiği sete, verilen süre içerisinde hattı arayan herkese kargo ücreti ödemeksizin 59 TL’dan satıldığı anlaşılmaktadır.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

DEMOKRAT RADYO ve TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşça, ayrıntılı tanıtımı yapılan söz konusu ürünlerin izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyici sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilerek, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 22.01.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 21.02.2013 tarih ve 2013/12  sayılı toplantısında alınan 70 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendini tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

            Bununla beraber söz konusu yayında kullanılan ifadelerin çocuk ve gençlerin fiziksel, ahlaki ve zihinsel gelişimlerini zedeleyebileceği tespit edildiğinden 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinin de ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, DEMOKRAT RD çağrı işaretiyle yayın yapan DEMOKRAT RADYO VE TV YAYINCILIĞI A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

            1-6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.”ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

a- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 400,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, radyo kuruluşları için idari para cezası (2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 1.187 –binyüzseksenyedi) Türk Lirasından az olamayacağından 1.187 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

            2- 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendindeki “Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek,.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, 

            Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 23

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” ve 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendindeki “Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek,.” hükümlerinin ihlali. (DEMOKRAT RD - DEMOKRAT RADYO VE TV YAYINCILIĞI A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1458 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            İzmir il merkezinden yerel radyo lisans müracaatlı DEMOKRAT RADYO ve TELEVİZYON YAY. A. Ş. unvanlı kuruluşun 08.05.2013 tarihli yayınlarında; 09:00-10:00 saatleri arasındaki yapılan taramada “Tele-Alışveriş” kuşakları incelenmiştir. Yapılan incelemede “Tele-Alışveriş” tanımına uyan kuşaklarda yer alan yayınlarda “Gergedan” adlı cinsel performans arttırıcı bitkisel ürün ile birlikte “Büyütücü Tablet” ve kadınlara yönelik “İstek Arttırıcı Damla”nın tanıtımı ve satışı, sunucu ile birlikte, sunucu tarafından “hoca” olarak hitap edilen kişi arasında, karşılıklı diyalog şeklinde gerçekleşmiştir.

            (09:04-09:10) (Tanıtıcı Reklam)

            Mustafa : “…Hocam bu mucize o zaman, bir saatte etkisini gösteriyorsa?

            Ömer Hoca : Evet, gardaşım Gergedan kadar etkili

            Mustafa : Gergedan kadar etkili

            Ömer Hoca : Gergedan da nasıl bir etki varsa büyütücü tablette de aynı etki var. Ben altına imzamı atıyorum gardaşım. Büyütücü tablet eğer ki bir saatte etkisini göstermezse bir saatte eğer ki büyük düşünenlerin düşüncesini boşa çıkartırsa paralarını kuruşu kuruşuna iade ediyorum.

            Mustafa : Yani şöyle mi, adam Gergedandan memnun ama büyütücü tabletten memnun değil o zaman hepsini vereceksiniz paralarını hocam doğrumu anladım.

            Ömer Hoca : Aynen öyle Gergedana ne kadar verdin işte örnek veriyorum o kadar. Büyütücü tableti zaten bedava veriyorum bugün. Diyelim ki bugün büyütücü tabletten etki görmedin bir saatte etkisini göstermedi Gergedana verdikleri parayı iade edeceğim Mustafa gardaşım.

            Ömer Hoca : “…Kadınların da bazı dönemlerde problemleri olabiliyor. İsteksizlik oluyor eşine karşı soğukluk oluyor yuvayı dişi kuş yapar Mustafa gardaşım. Bununla ilgili de kadınlarımızı da düşündük istek artırıcı damla bugün onu da bedava vereceğim Mustafa gardaşım.

            Ömer Hoca : “…Bugün bir farklılık yaratacağız kargo parası da ödemeyecekler 15 Liralık bir kargo ücreti var onu da almıyorum her şey içerisinde 59 Lira’ya bugün gergedan sete sahip olacaklar.”

            Mustafa : “…Vallahi 59 Lira ya doğrumu anladım Hocam. Kargo parası da almıyorsunuz.”

            Ömer Hoca: Yok kargo parası da yok. Sadece 59 Lira’ya on dakika da hattı kim düşürürse

            Gergedan sete 59 Lira’ya sahip olacak Mustafa gardeşım.”

            Ömer Hoca: “0 216 223 02 02 ve on dakikalık süreyi başlatıyorum.”

            Yukarıdaki sunucu ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, Gergedan cinsel performans artırıcı bitkisel ürününün tanıtımının yapıldığı ve yanında büyütücü tablet ile bayanlar için de uyarıcı damlanın verildiği sete, verilen süre içerisinde hattı arayan herkese kargo ücreti ödemeksizin 59 TL’dan satıldığı anlaşılmaktadır.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            DEMOKRAT RADYO ve TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşça, ayrıntılı tanıtımı yapılan söz konusu ürünlerin izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyici sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilerek, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

            Söz konusu kuruluşa 22.01.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 21.02.2013 tarih ve 2013/12  sayılı toplantısında alınan 70 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendini tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

            Bununla beraber söz konusu yayında kullanılan ifadelerin çocuk ve gençlerin fiziksel, ahlaki ve zihinsel gelişimlerini zedeleyebileceği tespit edildiğinden 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinin de ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, DEMOKRAT RD çağrı işaretiyle yayın yapan DEMOKRAT RADYO VE TV YAYINCILIĞI A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

1-6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.”ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

a- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 400,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, radyo kuruluşları için idari para cezası (2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 1.187 –binyüzseksenyedi) Türk Lirasından az olamayacağından 1.187 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

            2- 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendindeki “Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek,.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, 

            Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 24

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir” hükmünün ihlali. (TV 2000 -RADYO İKİBİN UYDU YAYINCILIK REKLAM MATBAA TAN. VE ORG. HİZ. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1557 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            TV 2000 yayın kuruluşunun 04.05.2013 tarihindeki tüm gün yayınları incelenmiş ve aşağıda saatleri verilen reklam ve tele-alışveriş yayınlarının herhangi bir uyarıcı kullanmadan başlatıldığı ve bitirildiği tespit edilmiştir.

            11.36.50-11.37.20 reklam kuşağı

            12.36-12.51 tele-alışveriş yayını

            15.09-15.23 tele-alışveriş yayını

            16.12-16.30 tele-alışveriş yayını

            18.11-18.28 tele-alışveriş yayını

            19.10-19.26 tele-alışveriş yayını

            21.10-21.28 tele-alışveriş yayını

            22.45-23.01 tele-alışveriş yayını

            23.33-23.48 tele-alışveriş yayını

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            TV 2000 yayın kuruluşunun bahsi geçen yayınları ile, 28103 Sayılı Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 1 inci maddesinde ve 1 inci maddesinin (a) bendinde yer alan "Televizyon hizmetlerinde reklâmlar ile tele-alışveriş yayınları, sesli ve görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek şekilde, program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir. Reklamlar ve tele-alışverişin ayırt edilebilmesi için; televizyon reklam ve tele-alışveriş kuşaklarının önünde ve bitiminde herhangi bir reklam unsuru içermeyen reklam veya tele-alışveriş kapağı kullanılır. Reklam veya tele-alışveriş kapağı en az 3 saniye süre ile ekranda kalır. Medya hizmet sağlayıcıları, reklam veya tele-alışveriş kapağı tasarımında serbesttirler..." ilkesini ve 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir." hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında reklam giriş ve çıkışlarında herhangi bir sesli yahut yazılı uyarıya yer verilmediği gözlemlendiğinden; 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            TV 2000 logosuyla yayın yapan RADYO İKİBİN UYDU YAYINCILIK REKLAM MATBAA TAN. VE ORG. HİZ. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; "“Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 25

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir” hükmünün ihlali. (TMB -RİMAS TELEVİZYON RADYO PRODÜKSİYON A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1567 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            TMB logolu medya hizmet sağlayıcısında, reklam kuşakları yayınlanırken, reklam giriş ve çıkışlarında reklam kapağı kullanılmasına rağmen, uygulanması zorunlu olan 'reklam giriş ve çıkış logolarına' yer verilmediği izlenmektedir.

            İlgili yayın kuruluşunun 27.05.2013 tarihinde;

            a) 15:03:08-15:03:17 saatleri arasında reklam giriş kapağı, 15:03:57-15:04:06 saatleri arasında ise reklam çıkış kapağı kullanılarak reklam kuşağı yayınlanmış, (1.Klip)

            b) 17:05:25-17:05:34 saatleri arasında reklam giriş kapağı, 17:06:14-17:06:23 saatleri arasında ise reklam çıkış kapağı kullanılarak reklam kuşağı yayınlanmış, (2.Klip) her iki reklam kuşağının girişinde ve çıkışında da söz konusu logolara yer verilmediği görülmüştür.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Dolayısıyla, TMB yayın kuruluşunun bu uygulaması ile Yayın Hizmetleri Esas ve Usülleri Hakkında Yönetmelik'in, "Reklam ve Tele-Alışveriş Yayınlarının Biçim ve Sunuluşu" başlıklı 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinde belirlenen; "Televizyon reklam ve tele-alışveriş kuşaklarının önünde ve bitiminde herhangi bir reklam unsuru içermeyen reklam veya tele-alışveriş kapağı kullanılır. Reklam veya tele-alışveriş kapağı en az 3 saniye süre ile ekranda kalır. Medya hizmet sağlayıcıları, reklam veya tele-alışveriş kapağı tasarımında serbesttirler. Ancak reklam veya tele-alışveriş kuşaklarının önünde kullanılan reklam kapağı ile birlikte başlamak üzere en az 6 saniye süre ile Ek-2’de yer alan reklam veya tele-alışveriş giriş logosu yayınlanır. Reklam veya tele-alışveriş kuşaklarının bitiminde kullanılan reklam veya tele-alışveriş kapağı yayını ile son bulacak şekilde en az 6 saniye süre ile Ek-2’de yer alan reklam veya tele-alışveriş çıkış logosu yayınlanır..." hükmünden hareketle, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un, "Televizyon ve Radyo Yayın Hizmetlerinde Reklam ve Tele-Alışveriş" başlıklı 10. Maddesinin 1. Fıkrasında belirlenen; "Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir." ilkesinin ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında reklam giriş ve çıkışlarında herhangi bir sesli yahut yazılı uyarıya yer verilmediği gözlemlendiğinden; 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            TMB logosuyla yayın yapan RİMAS TELEVİZYON RADYO PRODÜKSİYON A.Ş unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 26

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir” ve 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz. “hükmünün ihlali. (BARIŞ TV -SESA MEDYA RADYO TELEVİZYON REKLAM PAZARLAMA A.Ş)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1547 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Barış TV logolu medya hizmet sağlayıcısında, "Üç Telden Tek Dilden" isimli, Aşık Özlemi'nin, Aşık Mustafa Sayılır'ın ve Aşık Sinemi'nin birlikte sunduğu, bağlama çalınarak türkülerin söylendiği, şiirlerin okunup, deyişlerin aktarıldığı bir program yayınlanmaktadır.

            Programın, 04.05.2013 tarihinde, saat 09:56'da, banttan yayınlanan bölümünde; "BARIŞ yazın boşluk bırakın mesajınızı 3969'a gönderin" yazısının sabit bir şekilde, "BARIŞ YAZIN BOŞLUK BIRAKIN MESAJINIZI 3969'A GÖNDERİN. YURTDIŞINDAN MESAJ GÖNDERMEK İÇİN; ALMANYA İÇİN 82555, FRANSA İÇİN 81027, BELÇİKA İÇİN 3907, İSVİÇRE İÇİN 654, AVUSTURYA 0900506506, MESAJLARINIZI GÖNDERİN, TÜM OPERATÖRLERDE ÜCRETLENDİRME 2.0 TL'DİR." yazısının ise akar yazı şeklinde, tüm yayın süresince ekranda tutulduğu ve bant reklam yayını süresince ekrana getirilmesi gereken 'bant reklam logosu'na da, yer verilmediği görülmüştür. Ayrıca yayın, saatlik reklam uygulamaları açısından incelendiğinde;

            a) 10:00-11:00 saatleri arasında: 10:12:05'te 8' 53" (1.Klip), 10:42:24'te 5' 48" (2.Klip) olmak üzere, toplam 14' 41",

            b) 11:00-12:00 saatleri arasında ise: 11:10:30'da 8' 33" (3.Klip), 11:37:41'de 5' 40" (4.Klip) olmak üzere, toplam 14' 13" reklam yayınına yer verildiği görülmüştür.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Hem program süresince kesintisiz yayınlanan bant reklamların veriliş şekli ve süresi nedeniyle, hem de reklam kuşaklarının süresi nedeniyle, Barış TV yayın kuruluşunun 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un, "Televizyon ve Radyo Yayın Hizmetlerinde Reklam ve Tele-Alışveriş" başlıklı;

            a) 10. Maddesinin, 1. Fıkrasında belirlenen; "Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir." ve,

            b) 10. Maddesinin 2. Fıkrasında belirlenen; "Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz." ilkesini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında reklam giriş ve çıkışlarında herhangi bir sesli yahut yazılı uyarıya yer verilmediği ve ayrıca bir saat içinde yapılan reklam yayınının yasal süreyi aştığı gözlemlendiğinden; 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

            BARIŞ TV logosuyla yayın yapan SESA MEDYA RADYO TELEVİZYON REKLAM PAZARLAMA A.Ş.  unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir” ve 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz.”  hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 27

Konu                : 6112 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki; “Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz.” hükümlerinin ihlali. (TV 52- ORDU 52 TELEVİZYONU DİJİTAL YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1565 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            TV 52 logosu ile yayın yapan medya hizmet sağlayıcısı, 22.05.2013 tarihinde, 19:57:51-20:26:41 saatleri arasında, süresi 28 dakika 53 saniye olan bir reklam kuşağı yayınlanmıştır.

Söz konusu reklam kuşağı şu şekilde ekranda yer almıştır.

            1. Reklam kuşağı, Saat 18:32:01-18:42:38 aralığında süresi 10 dakika 37 saniye

            2. Reklam kuşağı, Saat 19:57:51-20:26:41 aralığında süresi 28 dakika 53 saniye ( 1. Klip

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Görüleceği üzere yayın kuruluşunun, Yasamıza göre bir saatlik zaman dilimi içerisinde en fazla 12 dakika kuşak reklamına yer vermesi gerekirken, bu zaman dilimi içerisinde tek bir reklam kuşağında 28 dakika 53 saniye süreyle reklam yayınladığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, 6112 sayılı Yasa'nın 10. maddesinin 2. fıkrasında ifade edilen, "Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz." hükmünün ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığıca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Söz konusu reklam yayınında bir saatlik yayın dilimi içinde toplam 28 dakika 53 saniye ticari iletişim yayını yapılması nedeni ile 6112 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ihlal edildiği değerlendirilmiştir.

Söz konusu kuruluşa 15.04.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 16.06.2011 tarih ve 2011/37  sayılı toplantısında alınan 71 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, TV 52 logosuyla yayın yapan ORDU 52 TELEVİZYONU DİJİTAL YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 10.000,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 28

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz. “hükmünün ihlali. (KARDELEN TV -PALANDÖKEN BASIN YAYIN TELEVİZYON RADYO REK. GAZ. SAN. TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1555 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Kardelen Yayın Kuruluşu'nun 22.05.2013 tarihinde 20:00- 21:00 saatleri arasında yayınlanan reklam programları incelenmiştir.

            Yayın Kuruluşu'nun reklam süreleri ile ilgili Kanun düzenlemesine uygun hareket etmediği tespit edilmiştir. Kuruluş1 saatlik zaman dilimi içerisinde 12 dakikadan uzun süre reklam yayınlamıştır.

            Reklam süreleri aşağıdadır:
            1. reklam kuşağı: 20:22:08 - 20:31:26 (9dk. 12sn)
            2. reklam kuşağı 20:45:37-20:54:17 (8dk. 34 sn.)
            3.reklam kuşağı 24:54:22 -21:00:00 (5 dk.37 sn)
            TOPLAM SÜRE: 23 dk. 23 sn.".

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Kardelen TV Yayın Kuruluşu, 1 saatlik zaman dilimi içerisinde 23 dakika 23 saniye reklam yayınlayarak, 6112 sayılı Yasa'nın "Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklam ve tele-alışveriş " başlıklı 10.Maddesinin (2). fıkrasında belirtilen, "Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz." hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında bir saat içinde toplam 23 dakika 23 saniye reklam yayınına yer verilmesi ile; 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

            KARDELEN TV logosuyla yayın yapan PALANDÖKEN BASIN YAYIN TELEVİZYON RADYO REK. GAZ. SAN. TİC. A.Ş.  unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz.”  hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 29

Konu                : HABERTÜRK Yayın Kuruluşunda 16/05/2013 tarihinde saat 19.00’da  yayınlanan “Akşam Raporu” (CİNER MEDYA TV HİZMETLERİ A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme: İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 27.05.2013 tarihli ve 1476 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            HABER TÜRK Televizyonunun, tematik yayın kuruluşu olması nedeniyle; yayınlarının çoğunluğu haber programlarından oluşmaktadır. Bu programlar içinde 'Ana Haber Bülteni'ni "AKŞAM RAPORU" adlı program oluşturmaktadır. (Tüm Klip "Akşam Raporu")

            Yayın Kuruluşu'nun 16.05.2013 tarihinde saat 19.00'da yayınladığı "AKŞAM RAPORU" isimli ana haber bülteninin verilişi sırasında; ilk 30 dakikalık süre dolmadan reklam yayınına girildiği tespit edilmiştir. (I. İhlal Klibi "Akşam Raporu")

            Saat 19.00'da başlayan 'ana haber bülteni' yayını saat 19.21.44'de ilk 30 dakikalık süre dolmadan reklam yayını ile kesilmiştir. Oysa, tüm klip bilgilerinde görüleceği gibi ana haber bülteni yayın süresi 30 dakikalık süreden oldukça fazladır.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            HABER TÜRK Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 10. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen "... haber bültenleri... yayın süreleri otuz dakikadan fazla olması hâlinde, her otuz dakikalık yayın süresi için bir kez olmak üzere reklam ve tele-alışverişle kesilebilir.hükmüne aykırı olduğu kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Her ne kadar Daire Başkanlığınca; mezkûr yayında 6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin 7 nci fıkrasının ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de; söz konusu yayın nitelik itibari ile haber programı olduğundan ve haber bülteni kapsamına dahil olmadığından  söz konusu maddenin ihlal edilmediği değerlendirilmiştir.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; HABER TÜRK logosuyla yayın yapan CİNER MEDYA TV HİZMETLERİ A.Ş hakkında, bahse konu yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 30

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onuncu fıkrasındaki; “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Üst Kurulca yönetmelikle düzenlenir." hükmünün delaletiyle, Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen "Haber bültenleri ve çocuklara yönelik programlarda bant reklamlar yayınlanamaz." ilkesinin ihlali. (H-HİZMET GAZETE RADYO TELEVİZYON A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1558 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Ordu ilinden yayın yapan H logolu kuruluşun 21.05.2013 tarihli Ana Haber Bülteninde bant reklam yayınladığı görülmüştür. Haberin verilişi sırasında ekranın altında kayar şekilde yayınlanan bant reklamda "Kaledibi Sezonu Açtı. Canlı Alabalık 2,5 TL'ye Satılmaktadır. Kaledibi Tesisleri Ünye Kalesi Altı Tel: 355 33 54" ifadeleri yazılı olarak kullanılmıştır. Kuruluş tarafından bu bant reklam aynı haber bülteninde iki kez yayınlanmış ve ilgili klipler rapora eklenmiştir. Oysa mevzuatımıza göre haber bültenlerinde bant reklam yayınlanması mümkün olmamaktadır."

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            H logolu yayın kuruluşunun söz konusu uygulama ile Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen "Haber bültenleri ve çocuklara yönelik programlarda bant reklamlar yayınlanamaz." ilkesini ve dolayısıyla 6112 sayılı Kanunun 10. maddesinin 10. fıkrasında belirtilen "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Üst Kurulca yönetmelikle düzenlenir." ilkesini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Yayın kuruşlunca Ana Haber Bülteni’nde bant reklam yayınlanması ile Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen "Haber bültenleri ve çocuklara yönelik programlarda bant reklamlar yayınlanamaz." hükmünün ve dolayısı ile 6112 sayılı Kanunun 10. maddesinin 10. fıkrasında belirtilen "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Üst Kurulca yönetmelikle düzenlenir." hükmünün ihlal edildiği kanaati oluşmuştur.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            H logosuyla yayın yapan HİZMET GAZETE RADYO TELEVİZYON A.Ş unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin onuncu fıkrasındaki; “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Üst Kurulca yönetmelikle düzenlenir." hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 31

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki; “Bir program tamamen veya kısmen destek görmüşse, bu husus programın başında, program içindeki reklam kuşaklarına giriş ve çıkışta ve programın sonunda uygun ibarelerle belirtilir.” hükmünün ihlali. (KANAL 26 -KANAL YİRMİALTI TV REKLAMCILIK TAN. HİZ. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1559 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Eskişehir ilinden yayın yapan Kanal 26 logolu yayın kuruluşunda 16.05.2013 tarihinde "Sektörün Liderleri" adlı bir program yayınlanmıştır. Programın başında, reklam giriş ve çıkışında yayınlanan ifadelerden, programı "Teknoçağ Güvenlik Sistemleri" adlı bir firmanın desteklediği anlaşılmaktadır.

            Yapılan desteklemede "Teknoçağ Güvenlik Sistemleri güvenlik kameralarında ve alarm sistemlerinde doğru tercih. Teknoçağ Güvenlik Sistemleri Sektörün Liderlerini sunar/devam edecek/devam ediyor" ifadeleri kullanılmış, bu arada ekranda aynı mesajları içeren yazılar ile ürün görüntülerine yer verilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu program tanıtımlarının 10 sn.'nin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla 5 sn.lik sürenin aşıldığı hem de Yönetmelikte belirtilen uygun ifadelerin kullanılmadığı düşünülmüştür.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Kanal 26 logolu yayın kuruluşunun söz konusu uygulama ile Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 13. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen "Bir program tamamen veya kısmen destek görmüşse, destek verenin ticari kimliği programın başında ve sonunda, program içindeki reklam kuşaklarına giriş ve çıkışta görsel ve/veya işitsel unsurlarla 5’er saniye süre ile belirtilir. Destek verenin ismi, markası, logosu, ürün görüntüleri ve imajı dışında hiçbir görüntü ve ifadeye yer verilemez." ilkesini ve dolayısıyla 6112 sayılı Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen "Bir program tamamen veya kısmen destek görmüşse, bu husus programın başında, program içindeki reklam kuşaklarına giriş ve çıkışta ve programın sonunda uygun ibarelerle belirtilir." ilkesini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu program tanıtımlarında hem 5 sn.lik yasal sürenin aşıldığı hem de Yönetmelikte belirtilen uygun ifadelerin kullanılmadığı görülmekle, Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 13. Maddesinin birinci. fıkrasının ve dolayısı ile 6112 sayılı Kanun’un 12 nci  maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            KANAL 26 logosuyla yayın yapan KANAL YİRMİALTI TV REKLAMCILIK TAN. HİZ. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki; “Bir program tamamen veya kısmen destek görmüşse, bu husus programın başında, program içindeki reklam kuşaklarına giriş ve çıkışta ve programın sonunda uygun ibarelerle belirtilir.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 32

Konu                : 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki; "Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez.” hükmünün ihlali  (OLAY TV - OLAY RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 27.05.2013 tarihli ve 1481 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Olay TV logosu ile yayın yapmakta yayın kuruluşunun 18/05/2013 tarihli yayını incelenmiştir. Söz konusu tarihte 08:08-10:38 saatleri arasında "Dünyanın En Büyük Sirki" isimli sinema filmi "Genel İzleyici" akıllı işaretiyle yayınlanmıştır. Belirtilen programın 08:23, 09:44, 09:59 ve 10:01 sularında yayınlanan sahnelerinde yer alan görüntülerde "olay sigara 1, olay sigara 2, olay sigara 3, olay sigara 4 " isimli kliplerden de anlaşılacağı üzere sigara görüntülerine rastlanmıştır. Bahse konu görüntülerin teknik açıdan izleyicilerin algılayamayacağı hale getirilmesi mümkün olduğu halde herhangi bir kapatma, flulaştırma, montajlama veya mozaikleme tekniği uygulanmadan izleyiciye doğrudan aktarıldığı görülmüştür.

Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

OLAY TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasa'nın 3. Maddesi'nin 6. fıkrasında yer alan, "Televizyonlarda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez." hükmünü ihlal ettiği ve dolayısıyla da aynı Kanun'un 5. Maddesi'nin 4. fıkrasında ifade edilen "3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde; yerel yayın yapan kuruluşlar, bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, bölgesel yayın yapan kuruluşlar, beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, ulusal yayın yapan kuruluşlar, ellibin Türk Lirasından Yüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir." hükmünün uygulanması gerektiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

İhlale konu yayın görüntülerinde herhangi bir kapatma, maskeleme, montajlama yöntemine başvurulmadığı ve sigara görüntülerinin olduğu gibi açık bir şekilde yayınlandığı anlaşılmakla, mezkûr yayında; 4207 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Televizyonlarda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez." hükmünün ihlal edildiği sabit görülmüştür. Bu itibarla, söz konusu yayında, 4207 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükmünün ihlal edilmiş olması nedeniyle Olay TV logolu Yayın Kuruluşu hakkında, aynı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki hüküm gereğince idari para cezası yaptırımının uygulanmasının uygun olacağı, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; Ulusal çapta yayın yapan OLAY TV logolu OLAY RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında,

            1- 4207 sayılı Kanun'un  3 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki hükmün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki; "3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde; yerel yayın yapan kuruluşlar, bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, bölgesel yayın yapan kuruluşlar, beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, ulusal yayın yapan kuruluşlar, ellibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar  idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir."  hükmü kapsamında, Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen alt sınırdan 73.263-TL.  (YetmişüçbinikiyüzaltmışüçTürkLirası) TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde, Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “4207 sayılı kanunun 5/4. maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 5326 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceği ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceği, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 33

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Medya hizmet sağlayıcılar, koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetinin içeriği hakkında sesli ve yazılı olarak bilgilendirir" “hükmünün ihlali. (GTV -GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1573 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, tüm programlarında "Koruyucu Sembol" kullanmadığı gözlenmiş ve 24.05.2013 tarihinde yayınlanan programlar örnek alınarak değerlendirilmiştir.

            İlgili tarihte, ekranda "Koryucu Sembol" olmadan yayınlanan programların adları ve yayın saatleri altta sunulmuştur:

            "07:00:32-07:54:26 MÜZİK PARÇALARI

            07:59:19-08:44:39 İSHAK DEMİR İLE SAZDAN SÖZE

            10:19:07-11:44:18 İSHAK DEMİR İLE SAZDAN SÖZE

            13:31:55-17:20:45 İSHAK DEMİR İLE SAZDAN SÖZE (Klip 1)

            17:36:13-18:03:11 VATANDAŞ KONUŞUYOR (Klip 2)

            18:38:01-19:27:51 SAĞLICAKLA

            20:57-20:59 DR.MUSTAFA ERASLAN

            21:32:22-22:46:53 GÜNDEM ÖZEL (Klip 3)

            23:47:17-23:58:06 DR. MUSTAFA ERASLAN (Klip 4)

            04:11:49-06:04:01 İSHAK DEMİR İLE SAZDAN SÖZE

            06:08:52-07:00:32 MÜZİK PARÇALARI

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            GTV Yayın Kuruluşu'nun programlarında "Koruyucu Sembol" kullanmaması nedeniyle, 6112 sayılı Yasa'nın 24. maddesinin 1.fıkrasında,"Medya hizmet sağlayıcılar, koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetinin içeriği hakkında sesli ve yazılı olarak bilgilendirir" ve 2. fıkrasında,"Koruyucu sembol sistemi ile ilgili usul ve esaslar Üst Kurulca belirlenir" hükmü yer almaktadır. 2. fıkradaki hüküm doğrultusunda hazırlanan Kodlayıcı Uygulama Rehberi'nde ise, "Sınıflandırma sistemi haber bültenleri, spor müsabakaları, dini törenler ve ticari iletişim dışındaki program türlerine uygulanır" ifadeleriyle açıklık getirilmektedir.

            GTV Yayın Kuruluşu'nun ilgili yayınlarında Koruyucu Sembol kullanmaması nedeniyle, 6112 sayılı Yasa'nın 24. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; "Medya hizmet sağlayıcılar, koruyucu sembol sistemi kullanarak, izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirir." hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında koruyucu sembol kullanılmaması nedeni  ile; 6112 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            G TV logosuyla yayın yapan GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Medya hizmet sağlayıcılar, koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetinin içeriği hakkında sesli ve yazılı olarak bilgilendirir"  hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 34

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 29/3. maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Platform ve altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini durdurmayan işletmecinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.” hükmünün ihlali. (TGRT EU)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1548 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;                          

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            TGRT EU logolu yayın kuruluşunda gün içinde muhtelif saatlerde Cavit Özdoğan'ın sunuculuğunu yaptığı "Ab-ı Hayat" adlı sağlık programı yayınlanmaktadır. (Klip 1: Ab-ı Hayat - TGRT EU)

15 Mayıs 2013 tarihinde saat 10.52'de yayınlanan Ab-ı Hayat programı, sunucu Cavit Özdoğan'ın "...Sağlık sorunlarına alternatif çözümleri, uzmanlarıyla ele aldığımız yeni bir programla sizlerin karşısındayız. Programımızın konuğu, Doktor Mustafa Eraslan Hocamız..." ve "...Uzun zamandır Mustafa Eraslan Hocamızla programlar yapıyoruz. Kendisi hastalarımıza çok ciddi alternatif tavsiyeleri sunuyor ve gerçekten uzun bir program sürecinin sonunda Mustafa Bey'in tavsiyelerini uygulayan hayatına geçiren ve ısrarla programımıza katılmak isteyen stüdyomuzda konuk, izleyicilerimiz var..." ifadeleri ile başlamıştır. Program sunucusu Cavit Özdoğan'ın program konukları olarak Dr. Mustafa Eraslan ve Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerini uygulayan ve fayda gördüğünü ifade eden kişilerin stüdyoda yer aldığı görülmektedir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Uydu ortamından yayın yaptığı tespit edilen ve İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Yayıncı Bilgileri Veritabanı'nda mevcut durum itibariyle UTV yayın lisansına sahip olduğuna ilişkin bir kayıt bulunmayan TGRT EU logolu yayın kuruluşu hakkında, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 29. maddesinin üçüncü fıkrası hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca bildirildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere,

            İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Yayıncı Bilgileri Veritabanı'nda mevcut durum itibariyle UTV yayın lisansına sahip olduğuna ilişkin bir kayıt bulunmayan TGRT EU logosu ile yayın yapmakta kuruluşun, Türkiye'ye yönelik reklam yayınlarını durdurmasına,  aksi takdirde 6112 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında geçen; “Platform ve altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini durdurmayan işletmecinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.” hükmü çerçevesinde işlem yapılmasına, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 35

Konu                : GÜN TV Yayın Kuruluşunda 01-29/04/2013 tarihinde saat 19.30’da yayınlanan “Ana Haber Bülteni” (GÜN RADYO VE TELEVİZYON YAY. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme: İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1570 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü GÜN TV logosuyla Diyarbakır'da yerel yayın yapan televizyon kuruluşunun 01-29.04.2013 tarihlerinde Kürtçe olarak yayınlanan Ana Haber Bültenlerinde KCK/PKK terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN’dan “PKK Lideri” olarak bahsedildiği, yayınlanan haberler ile yapılacak olan kanunsuz eylemleri haber vererek bahse konu bu eylemlere katılımda bulunulmasına yönelik çağrıda bulunulduğu, ayrıca KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı, örgütü övücü mahiyette haber yapıldığı hususları dolayısı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun söz konusu kuruluşa müeyyide uygulamasını talep etmektedir. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 6112 Sayılı Yasa'ya aykırı olduğunu düşündüğü, tercümesini ve deşifresini yaptığı yayınlar ekte yer almakta; değerlendirme raporu bu tercüme ve deşifreye dayanılarak oluşturulmaktadır. Söz konusu haberlerin ilgili kısımları aşağıdaki gibidir.

01.04.2013 tarihli Ana Haber Bülteninde sunucunun "Amed demokratik özgür kadın hareket bileşenleri, PKK lideri Abdullah ÖCALAN’ın 64. doğum günü münasebetiyle yarın sabaha kadar sürecek ÖCALAN'a özgürlük nöbeti başlattı. DTK’da yaptığı toplantısının sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı ve Amara yürüyüşüne katılım çağrısında bulundu. Varto, Van, Yüksekova, Viranşehir ve Adıyaman’da da Amara yürüyüşü hazırlıkları devam ediyor ve katılım çağrısında bulunuldu." 02.04.2013 tarihli Ana Haber Bülteninde sunucunun "Kürt sorununun çözümü için ÖCALAN'a 'özgürlük' şiarıyla Amara yürüyüşü hazırlıkları yüz binler Kürdün Amara’ya akmasıyla sona erecek. Onlarca il ve ilçelerde yürüyüş hazırlıkları sona erdi. Yarın onlarca il ve ilçede araç kervanı sıra sıra yönünü Amara'ya verecek. Urfa’nın Halfeti ilçesinde de yurttaşlar yüz binlerinin karşılamasını yapacak.

             Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Yayıncı kuruluşun söz konusu yayınlarındaki ifadelerin demokratik toplumun gereği olan ifade özgürlüğü ve haber alma hakkı kapsamında değerlendirilebileceği dolayısıyla 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna aykırı herhangi bir hususun olmadığı kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                                               

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında dile getirilen beyanların "ifade özgürlüğü" ve "haber alma hak hürriyeti" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile, anılan yayında ihlal olmadığı değerlendirilmesi yapılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

            GÜN TV logosuyla yayın yapan GÜN RADYO VE TELEVİZYON YAY. A.Ş. hakkında, bahse konu yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 36

Konu                : YENİ ASIR TV-A HABER’de 14/05/2013 tarihinde saat 18.15’te yayınlanan “Bİ SORMAK LAZIM”

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2013 tarihli ve 1546 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            A Haber logosu ile yayın yapmakta olan kuruluşun yayınları arasında Selin Ongun'un sunduğu "Bi Sormak Lazım" isimli program yer almaktadır.Yapıma, 14 Mayıs 2013 tarihinde Yeni Şafak Gazetesi yazarı gazeteci Hakan Albayrak konuk olarak katılmış ve Hatay Reyhan'lıdaki bombalama eyleminin ardından bölgedeki tespitlerini aktarmıştır.

İlgi yazıda, Hakan Albayrak'ın Hatay'da görev yapan hekimlere ilişkin " Mezhebi, ideolojik düşmanlık yüzünden yaralılara kötü davranan 4 doktor var" , " Yaralılara Sünni diye eziyet eden doktorlar var", "Antakya Hastanesine yaralı götürsek mi götürmesek mi diye düşünüyoruz." ve "Otopsi raporlarının polis baskısıyla doktorlar tarafından değiştirildiğini" iddia ettiği belirtilerek 6112 Sayılı Kanun'un 8 (ç) ve (i) maddeleri doğrultusunda Yayıncı Kuruluş'un cezalandırılması talep edilmiştir. Ayrıca Hatay Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı'nın cevap hakkını kullanabilmesi için yayıncı kuruluşa ulaştığı ancak bu hakkın kullandırılmadığı belirtilerek, 6112 Sayılı Kanun'un 8 (o) maddesi ile yukarıda belirtilen ilkelere aykırılık bulunması nedeni ile 6112 Sayılı Yasanın İdari Yaptırımlar başlıklı 32. maddesinin 2. fıkrasına göre idari yaptırım olarak uyarılmasına karar verilmesi talep edilmiştir. Şikayete konu yayın incelenmiş olup, Gazeteci Hakan Albayrak'ın aktardıklarının şikayet dilekçesinde de belirtildiği üzere " iddia " olduğu, ifade edilenlerin doğruluğunun tarafımızdan tespit edilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            A Haber Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayınında 6112 sayılı Kanun hükümlerini ihlal eder bir husus tespit edilmediği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır          

Karar                           : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin 16.05.2013 tarihli şikâyet dilekçesinde belirttiği talebi ile ilgili olarak; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca uygulanan işlemin, ihlal konusu teşkil ettiği iddia edilen yayın görüntüsünün ve yayın deşifre metninin sunulmasına ve ardından konunun yeniden Üst Kurul gündemine alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 37

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan; “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” hükmünün ihlali. (VİZYONTÜRK İSTANBUL-EKHAN RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1461 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Ekhan Radyo TV Yay. A.Ş’nin sahibi olduğu Vizyon Türk İstanbul adlı Yayın Kuruluşu’nun 08/05/2013 tarihinde, saat 17:00’de yayınlanan “Akşam Neşesi” adlı programda sunucunun bazen çok düzgün bir Türkçeyle konuştuğu halde, çoğunlukla hiçbir yöreye ait olmayan uydurma bir ağızla, kelimelerin söylenişlerini bozarak, uzatarak, Türkçenin kurallarına aykırı yayın yaptığı ve çaldığı bazı şarkıların sözlerinin ise çocukların ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek türden olduğu tespit edilmiştir. Program esnasında;

            Sunucu: “(…) Golay gelsin anam, golay gelsin.(…) Verelim coşkuyu, geldiğimiz bellolsun.(…) Havada, garada.(…) Edirne!den Gars’a, nerde adam varsa.(…) Sefalar getirdiniz gurban olduklarım. Nirelerdesiniz.(…) Gordüğünüz.(…) Para bitince otomatikmen aşk finish.(…) Yollan, yollan, gelsin, hadin bahalım.(…) Angara, orda, burada değil.(…) Haydin bahalım, İştanbul hovardası diyelim.(…) Hadin gari, mesajlarınızı yollan da gelsin.(…) Şarkı: (17:22) Bir sarışın, bir esmer gızları çok seversin.(…) Her gün barlarda gezer İstanbul hovardası.(…) Seni çoh seviyom, öptüm, mucuk.(…) Gurban olduğum.(…) Habarınız olsun.(…) Otuz dohuz, altmış dohuz, haydin bahalım.(…)Tombul, beyaz Halime’m neler olacak, koynundaki gül sineler benim olacak.(…) Eyvallah gardaşım.(…) Yollan gelsin anammm.(…) Abimin de boyu biraz gısa, koltuğun üstünde gayboldu.(…) Gusura bahma.(…) Haydi bahalım, döktürmeye devam.(…) Vay goçum, vayyy.(…) 3969’a yollan, yollan, gelsin.(…) Habarınız olsun.(…) Gastamonu’lu Hasan abiye.(…) Çangırı’lı.(…) Yollan, gelsin.(…) Şarkı: (18:50): Alkol aldım, sallanıyorum of, bak yine efkarlanıyorum.(…) Şarkı: (19:19) Arpa ektim bitti mi, gavur anan evden gitti mi, ateşim doksan diyordun, ne oldu pilin bitti mi.(…) Yollan, gelsin, anam, anam, anam, vay vay vayyy, hele hele, hop de,(…) Şarkı: (19:39) Seni çirkin, seni kurnaz, gızım bu iş böyle olamaz, gurtul, ver de gurtul.(…) Sacı uzun, aklı kuçuk, sağ yanaktn gucuk da gucuk.(…) Gızım bu iş böyle olmaz, ver de gurtul, ver de gurtul.(…)” şeklinde ifadelere yer verilmiştir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Her ne kadar İstanbul Bölge Temsilciliğince; mezkûr yayında 6112 sayılı Kanun'un 8/1. maddesinin (m) bendindeki; Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." ve 8/2. maddesindeki “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.” ilkelerinin ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de, deşifre kayıtlarının tetkikinde söz konusu yayında Türkçe’nin kötü, düzeysiz kullanımının mevcut olmadığı, yöresel bir şivenin kullanıldığı ve bu nedenle Kanun'un herhangi bir hükmünü ihlal eden bir hususun olmadığı kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Söz konusu yayında Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanıldığı tespit edilmiş olmakla, 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            VİZYONTÜRK İSTANBUL çağrı işaretiyle yayın yapan EKHAN RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun’un 8 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan; “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 38

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan; “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” hükmünün ihlali. (VİZYONTÜRK İSTANBUL-EKHAN RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1460 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Ekhan Radyo TV Yay. A.Ş’nin sahibi olduğu Vizyon Türk İstanbul adlı Yayın Kuruluşu’nun 09/05/2013 tarihinde, saat 20:00’de yayınlanan “Makara Show” adlı programda sunucu kelimelerin söylenişlerini bozarak, argo sözcükler kullanarak Türkçenin kurallarına aykırı yayın yaptığı ve çaldığı bazı şarkıların sözlerinin ise çocukların ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek türden olduğu tespit edilmiştir. Program esnasında;

            Sunucu: “(…) İstemiş olcanız şarkılar Ankara oyun havası olabilir.(…) Ulan sanki maaşımı sen veriyon ha. Sevgili Özden maaşı sen veriyon sanki.(…) Ablama ordan söyler misin, bana çay yapsın diyo. Terbiyesiz, terbiyesiz, ablası yapma bunu, yapma bunu.(…) Şarkı: (20:39) İçip içip sarhoş olmuyor, sanki dünya güzeli, çok da deli oynuyor, sanki dünya güzeli çok da manyak oynuyor.(…) Köfte olsa da yesek, acuk, acuk, acuk.(…) Radyonuz güzelmiş, ilk defa dinliyorum demiş. Bundan sonra her dakika dinleyeceksin ulan.(…) Şarkı. (20:51) Tantana yapma, kafamı da bozma, çarparım vallah, ona, buna bakıp, sözüne inanma, vururum vallah. Vallahi şaplağı koydum mu, kafanı da kırsam oha dersin. Sunucu: (Gülerek) Ya bu nasıl şarkıymış böyle, valla, şaplağı koydum mu (kahkaha atar) peki öyleyse dinliyoruz: Tantana yapma, kafamı da bozma, çarparım valla, oy, oy. Şarkı devam ederL…) Tantana yapma, kafamı da bozma, çarparım vallah, ona, buna bakıp, sözüne inanma, vururum vallah.(…) Ben biraz susiyim, motorum soğusun, geliyorum tamam mı.(…) Şarkı: (21:35) Kendini bilmez, laf dinlemez artist sevgilim, alkolik olmuş, yolunu da bilmezi ben bunu neyleyim(…) Alkolik olmuş, önünü de görmez ben bunu neyleyim.(…) Şarkı (22:06) Her yerin sallanarak, dudağın ballanarak, üstümü bir çöz ama gerisini bana bırak.(…) Şarkı: (22:26) Aldım kaşığı, bastım parayı, öptüm yanağını, öptüm dudağını aney(…) Vardım yanına, tutum kolunu, öptüm yanağını, öptüm dudağını aney(…)” şeklinde ifadelere yer verilmiştir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Her ne kadar İstanbul Bölge Temsilciliğince; mezkûr yayında 6112 sayılı Kanun'un 8/1. maddesinin (m) bendindeki; Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." ve 8/2. maddesindeki “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.” ilkelerinin ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de, deşifre kayıtlarının tetkikinde söz konusu yayında Türkçe’nin kötü, düzeysiz kullanımının mevcut olmadığı, yöresel bir şivenin kullanıldığı ve bu nedenle Kanun'un herhangi bir hükmünü ihlal eden bir hususun olmadığı kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanıldığı tespit edilmiş olmakla, 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            VİZYONTÜRK İSTANBUL çağrı işaretiyle yayın yapan EKHAN RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun’un 8 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan; “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 39

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan; “Bilgi iletişim araçları yoluyla yarışma veya lotarya içeremez, dinleyici ve seyirciye ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine aracılık edemez.” hükmünün ihlali. (DELTA FM-DELTA YAY. REK. PRO. VE TAN.HİZ. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme   : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2013 tarihli ve 1415 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Delta Yay. Rek. Prog. ve Tanıtım Hiz. San.Tic. A.Ş’nin sahibi olduğu Delta FM Yayın Kuruluşu’ndan 03/05/2013 tarihine ait 11:00-18:00 saatleri arasındaki yayınlarının kopyaları temin edilmiş, yayınlar izlenmiş ve değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede her saat başı yayınlanan reklamlarda, sunucunun dinleyicilere bir soru sorduğu, bu soruyu bilmeleri halinde belirtilen ürünün kurulumunu hediye edeceklerini ve ürünü de yarı fiyatına alabileceklerini anons ettiği tespit edilmiştir. Program esnasında;

            Sunucu, “ (…) Bugün soracağımız bir soru karşılığında bizden bir adet çanak anten, bir adet uydu alıcısı, kablosu, kumandası, kurulumu ücretsiz bir şekilde Digitürk paketi kazanacak. Evet yanlış duymadınız. Çanak anten, kablo alıcısı, uydu, kumanda bizim size hediyemiz ve 16 ay boyunca belgesel kanalları, film kanalları, spor kanalları, çizgi film kanalları 34.90 ve 4 ay boyunca, ilk 4 ay yarı fiyatına 17.90’dan ve ilk ay Lig Tv hediyemiz HG yayın kalitesinde activasyon ve kurulum ücreti olmadan evinize kadar geliyor ve hiçbir ücret almadan kurulumunuzu gerçekleştirip gidiyor. Sevgili dinleyenler bu güzel paketi kazanabilmek için benim soracağım soruya doğru yanıtı göndermeniz gerekiyor. Öncelikle sorumuz geliyor. Amcamızın kız kardeşi halamız oluyorsa, dayımızın tek kız kardeşi neyimiz olur? Cep telefonlarınızın mesaj yaz bölümüne girin, abone yaz, bir boşluk bırak, adını, soyadını bir de sorumuzun cevabını yaz, 3929’a gönder ve süremiz başladı sevgili dinleyenler (…). Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Her ne kadar İstanbul Bölge Temsilciliğince; mezkur yayında 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen “Bilgi iletişim araçları yoluyla yarışma veya lotarya içeremez, dinleyici ve seyirciye ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine aracılık edemez” hükmünün ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de, söz konusu yayına ait deşifre kayıtlarının tetkikinde; verilmesi taahhüt edilen hediyelerin ve aboneliğin tamamen ücretsiz olmayıp belli bir oranda indirim yapılacağı, bahse konu hediyeler ve abonelik için belirli bir ücret ödeneceği, bu haliyle sadece SMS karşılığı bir ikramiye dağıtımı söz konusu olmadığından, mezkur yayındaki uygulamanın bilgi iletişim araçları yoluyla dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmesine aracılık etme niteliğinde olmadığından söz konusu yayında 6112 sayılı Kanununa aykırı bir husus bulunmadığı kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Bahse konu yayında, sunucunun dinleyicilere sorduğu soruyu bilmeleri halinde belirtilen ürünün kurulumunu hediye edileceği ve ürünü de yarı fiyatına alabilecekleri, bu avantajlı ( bir nevi ikramiye ) durumuna da cep telefonlarından SMS vasıtasıyla soruyu doğru bilenlerin sahip olabileceği, hususları göz önüne alındığında, mezkur uygulamanın bilgi iletişim araçları yoluyla dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmesine aracılık etme niteliğinde olduğu değerlendirilmiş ve anılan yayının  6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendine aykırı olarak gerçekleştirildiği sabit görülmüştür.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            DELTA FM çağrı işaretiyle  yayın yapan DELTA YAY. REK. PRO. VE TAN.HİZ. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun’un 8 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan; “Bilgi iletişim araçları yoluyla yarışma veya lotarya içeremez, dinleyici ve seyirciye ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine aracılık edemez” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 40

Konu                : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki; “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmaz” hükmünün ihlali. (TV 8- MNG TV YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1631 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

TV 8 logosu ile yayın yapmakta olan MNG Tv Yayıncılık A.Ş. ünvanlı yayın kuruluşunda, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri canlı yayınlanan ve yaklaşık 3 saat süren Telegol isimli bir spor yorum programı yayınlanmaktadır. Moderatörlüğünü Serhat Ulueren'in yaptığı ve yorumcu olarak Kaya Çilingiroğlu, Erman Toroğlu, Gökmen Özdenak ve Ziya Şengül'ün katıldığı programda haftanın spor olayları konuşulmakta, spor camiasıyla ilgili güncel olaylar yorumlanmaktadır.

Telegol programının 13/05/2013 tarihinde saat 22:14'te başlayan ve 2 saat 45 dakika süren bölümü ilgili Uzman tarafından incelenmiş ihlal raporu düzenlenme aşamasındayken, adı geçen programın bir hafta sonra yayınlanan bölümü, kamuoyunda daha fazla rahatsızlık uyandırdığından ve RTÜK iletişim merkezine 200'ün üzeride şikayet geldiğinden, 19 Mayıs tarihindeki bölüme ihlal raporu düzenlenmesine öncelik verilmiş, 13 Mayıs tarihli yayına ihlal raporu düzenlenmeden önce 20 Mayıs tarihli bölüme ihlal raporu düzenlenmiştir. Aşağıda ise 13 Mayıs tarihli yayında şikayete konu olan bölümlerin deşifresi sunulmuş ve ilgili klipler "klip1-ermantoroglu-buz" ve "klip2-balık buğulama" isimleriyle rapora eklenmiştir. (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

TV 8 logolu Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ".....genel ahlaka .... aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

       Anayasa Mahkemesinin E:1963/128; K:1964/8 kararında belirtildiği üzere, “Genel ahlâk, belli bir zamanda, belli bir toplumun büyük çoğunluğunca benimsenmiş bulunan ahlâk kurallarıyla ilgili hareketleri gösteren ve kolayca anlaşılabilen kurallardır”. İhlale konu yayında ekrana getirilen diyaloglara konu olan futbolcu Meireles'in futbolcu Sabri'ye yönelik yaptığı iddia edilen hareketi cinsel organıyla yaptığı için yorumcuların yorumlarındaki göndermelerin neyle ilgili olduğu açıktır. Sahalarda bir kaç saniye görüntülenen bir olay ve bir fotoğraf  karesi üzerinden dakikalarca seviyeden uzak benzetmelerle, kelimelerin gerçek anlamları dışında göndermelerle, farklı anlamlarda anlaşılmaya sebep olacak ve eğlence sınırlarını aşılacak şekilde konuşmalarla gerçekleştirilen program sporun ciddiyetiyle bağdaşmayacak türdendir. Bu sebeple söz konusu kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 nci fıkrasının (f) bendini ihlal ettiği değerlendirilmiştir.

Anılan Yayıncı Kuruluşa kuruluşa 22.11.2011.tarihli yayınları nedeniyle evvelce Üst kurulun 27.12.2011 tarih ve 2011/70 sayılı  toplantısında alınan 42 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; TV 8 logosuyla yayın yapan MNG TV YAYINCILIK A.Ş unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki; “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmaz.” hükmünü tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının beyanının 2.391.268,18 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, yüzde bir oranı 23.912,00 TL (yirmiüçbindokuzyüzoniki TürkLirası) İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine

Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 41

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” hükmünün ihlali. (FLASH TV- GÖKTUĞ ELEKTRONİK YAY. SAN VE TİC. İŞL. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 04.06.2013 tarihli ve 1636 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

Flash TV Yayın Kuruluşu'nda 28.05.2013 tarihinde 09:13:00-12:47:00 saatleri arasında canlı olarak yayınlanan "Ne Çıkarsa Bahtına" isimli evlilik programına yer verilmiştir. Programın akışı sırasında, stüdyodaki kadın konuklardan birine talip olduğunu ve İstanbul'dan aradığını söyleyen "Muammer" isimli bir kişi telefonla programa bağlanarak, "...emekli öğretmenim Fatmanur Hanım gibi.....ayrıca çok güzel bir program yapıyorsunuz. Gerçekten çok hayırlı bir program yapıyorsunuz. Teşekkür etmek istiyorum....gerçekten çok hayırlı bir iş. Sizin yaptığınız resmen pezevenklik yani." şeklinde konuşarak telefonu kapatmıştır. Bu konuşmadan sonra sunucu izleyicilerden özür dileyerek, "Ne dedi duydunuz mu? Ne özür dileyecek kapattı terbiyesiz. Bulun hemen bu arayan kişiyi.....terbiyesiz. Ruh hastaları var....ses tonundan belliydi zaten. Ama burası Türkiye, her yerden bir şey çıkabilir." ifadelerini kullanmıştır.(10:11:25)

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            FLASH TV yayın kuruluşunun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca yapılan değerlendirmesi neticesinde;

            Her nekadar dairesince 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ihlal ettiği kanaatinin  belirtmiş ise de; Söz konusu yayına ait deşifre kayıtlarının tetkikinde; yöresel dilin dışında düzeysiz, kaba ve argo bir dil kullandığı anlaşılan mezkur yayında; 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

            Bu itibarla; FLASH TV Yayın Kuruluşu’nun; söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinin ihlali nedeniyle uyarılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, FLASH TV logosuyla yayın yapan GÖKTUĞ ELEKTRONİK YAY. SAN VE TİC. İŞL. A.Ş.  unvanlı kuruluş hakkında;

6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan; “Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 42

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki;İnsan onuruna … saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” ve (m) bendindeki; “Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” hükümlerinin ihlali (BARIŞ TV - SESA MEDYA RADYO TELEVİZYON REKLAM PAZARLAMA A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.06.2013 tarihli ve 1640 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

Barış TV logolu medya hizmet sağlayıcısında, 01.06.2013 tarihinde, saat 17:52'de "Halkın Gezi Parkı Direnişi Sürüyor" alt yazısı eşliğinde, Taksim'de gerçekleştirilen eylemden canlı bağlantı yapılmış ve Ana Haber Bülteni başlayana kadar devam edilmiştir.

Yaklaşık 9 dakika 14 saniye süren canlı yayının bir bölümünde, elinde Türk Bayrağı sallayan bir eylemcinin, kameranın önüne geçerek; "(18:02:07) Bu Tayyip var ya bu Tayyip, bu "Yavşak Tayyip" bir hafta cezaevinde yattı, kendi oğlunu özel uçakla Amerika'ya gönderdi. Bu kadar vatandaşa su sıkıyo, Suriyelileri buraya getirdi bana oy versin diye (anlaşılamadı) ondan sonra bir hafta cezaevinde yattı (anlaşılamadı) tinerci baliciler anarşist olmuş da, esrarcı hapçılar anarşist olmuş da (anlaşılamadı) kalkmış a..na koyduğum, sen mi biliyon lan? Bunu kendin mi biliyon?...(1.Klip)" şeklinde konuştuğu görülmüştür.

Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

BARIŞ TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Yayıncıların, canlı yayınlarda, özellikle de toplumsal eylemlerde herhangi birinin ihlal yaratacak tavır ve davranışlarda bulunma olasılığını göz önüne alarak temkinli davranmaları gerekmektedir. Söz konusu olayda da ilgili şahsın konuşmasının başında Başbakanımız için "Yavşak Tayyip" hitabını kullanmasından, konuşmanın sonunun nasıl geleceğinin mesleki tecrübelerden edinmiş olması beklenirken, bu kişinin küfür içerikli konuşmasının tamamının ekrana taşınmasının, yayıncının sorumluluğu ile bağdaşmadığı, dolayısıyla bu yayın ile 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (m) bendi hükümlerini ihlal ettiği değerlendirilmiştir.

Bu itibarla BARIŞ TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (m) bendi hükümlerini ihlal ettiği sabit görülmüştür.

            BARIŞ TV yayın kuruluşu hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (m) bendi hükümlerinin ilk defa ihlali nedeniyle; Kanunun 32 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca “Uyarı” yaptırımı uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; BARIŞ TV logosuyla yayın yapan SESA MEDYA RADYO TELEVİZYON REKLAM PAZARLAMA A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki;İnsan onuruna … saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” ve (m) bendindeki; “Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” hükümlerinin ilk defa ihlali nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 43

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendindeki "Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde..........özendirici nitelikte olamaz" hükmünün ihlali. (E HABER - MEG MEDYA RADYO TELEVİZYON VE BASIN YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1622 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            E Haber logolu yayın kuruluşunda 27.05.2013 tarihinde 12:49:27-14:33:59 saatleri arasında "Sevgiler Çiçek Gibi" adlı Türk filmi koruyucu sembol sistemlerinden "Yedi Yaş ve Üzeri" işareti ile yayınlanmıştır. Yapım yılı 1988 olan filmde, evlenme arifesindeki Ferdi'nin tecavüz edilerek ölümüne sebep oldukları zihinsel özürlü kız kardeşinin intikamını uyuşturucu bağımlısı ve sapık kişilerden alması hikaye ediliyor. Ferdi'nin komşusu Naciye, madde bağımlısıdır ve yine bir kriz anında kendisi gibi madde bağımlısı olan erkek arkadaşlarına, kendisine uyuşturucu temin etmelerine karşılık Ferdi'nin özürlü kız kardeşini onlar için evine getirebileceğini söyler. Naciye, uyuşturucuyu koluna enjekte ettikten sonra kendinden geçer. Bu sırada üç erkek de sırasıyla madde aldıktan sonra özürlü kıza devalarca tecavüz eder ve kızı boğarak öldürürler. İpuçlarıyla kardeşinin katillerini bulan Ferdi, dördününün de içinde olduğu arabayı havaya uçurarak intikamını almış olur.

Madde bağımlılığı krizi esnasında Naciye'nin tedirgin ve gergin halleri, enjeksiyon öncesi uyuşturucuyu kaşıkla mum ışığında hazırlama, koluna enjekte etme (Klip uyuşturucu 3), gazete ve/veya tabağa konulan uyuşturucu maddenin buruna çekilmesi, madde kullanımı sonrası kişilerin gevşeme ve kendilerinden geçme halleri (Klip uyuşturucu 2), uyuşturucu kullanımı, temini ve ticaretine yönelik diyaloglar (Klip uyuşturucu 1) film boyunca ayrıntılı olarak ekrana getirilmektedir. Bununla birlikte filmde bazı uyuşturucu sahnelerine ilişkin flulaştırmanın yapılmadığı, yapılanların ise yetersiz olduğu, mezkur sahneleri tam olarak kapatamadığı tespit edilmiştir.”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            E HABER yayın kuruluşunun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca yapılan değerlendirmesi neticesinde;

            Özellikle izlenme oranı yüksek dramatik programlarda uyuşturucu maddelerin ve kullanım yöntemlerinin olumsuz nitelikte olsa dahi sıkça tekrarlanması ya da açıkça gösterilmesi, madde kullanımı açısından reklam niteliği taşıyabilmektedir. Bu durum aynı zamanda izleyici kitlede, özellikle çocuklarda ve gençlerde merak ve ilgi uyandırmakta, risk grupları için ise öğretici olabilmektedir. Çocuk ve gençler dikkat sürelerinin kısa olması, çarpıcı görüntülerden daha çok etkilenmeleri ve bilgi deneyimlerinin yeterli olmaması nedeniyle programlardan yetişkinlere göre farklı derecelerde etkilenmektedirler. Bu sebeple caydırıcı nitelikte hazırlanmış olsa bile, hedef kitlenin gelişim özelliklerinin dikkate alınmadan sunulduğu yapımlar istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Çocuklar çoğu kez geri planda verilen olumlu soyut ya da imalı mesajları algılayamazken somut olarak sunulan bir görüntüden olumsuz olarak etkilenebilirler. Filmin üst anlatısında madde kullanımının kişiyi aciz bıraktığı, uyuşturucu bağımlılığının kişileri sapık davranışlara ittiği, ahlak ve insanlık dışı olaylara neden olduğu ve özetle hayatları söndürdüğü mesajı verilmesine karşın mezkur kliplerdeki görüntüler ve film boyunca yer alan bu minvaldeki görüntüler örtük olarak madde kullanımına hizmet edebilmektedir. Çocukların ve gençlerin ekran başında olabilecekleri bir saatte yayınlanan filmin izleyici kitle ve özellikle risk grupları için özendirici nitelikte olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle söz konusu yayında 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen "Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde..........özendirici nitelikte olamaz" hükmünün ihlal edildiği değerlendirilmiştir.         

Bu itibarlaE HABER Yayın Kuruluşu’nun; söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin ihlali nedeniyle uyarılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, E HABER logosuyla yayın yapan MEG MEDYA RADYO TELEVİZYON VE BASIN YAYINCILIK A.Ş.  unvanlı kuruluş hakkında;

6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan; “Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde..........özendirici nitelikte olamaz" hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 44

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki;İnsan onuruna … saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” , (f) bendindeki, "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve (m) bendindeki; “Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” hükümlerinin ihlali (OTO TV - MİSKET MEDYA YAYINCILIK TANITIM HİZMETLERİ TİC.A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1619 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

Oto TV logolu yayın kuruluşunda, gün içinde muhtelif saatlerde "Hastaların Dilinden" adlı program yayınlanmaktadır. Söz konusu programa kimi zaman Doktor Ömer Coşkun tarafından üretilen bitkisel ürünlerden fayda gördüğünü ifade eden kişiler konuk olarak katılırken, kimi zamanda bu bitkisel ürünlerden fayda gördüğünü belirten kişilerden gelen mesajlar okunmaktadır.

Hastaların Dilinden adlı programın 15.05.2013 tarihinde saat 11:42'de yayınlanan bölümünde Doktor Ömer Coşkun, hastalardan gelen mesajları okuyarak programa başlamıştır. Coşkun, Mehmet Ömer Akyıldız adlı hastadan gelen mesajı okurken birden sinirlenerek konuyu kendisini yetkili mercilere şikayet eden kişilere getirerek onlar hakkında şu ifadelerde bulunmuştur: (Raporun bu bölümünde söz konusu ifadelerin deşifresine yer verilmiştir.)

Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Kuruluşun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (f) ve (m) bendi hükümlerini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sunucu Ömer Coşkun; üretim, satış ve tanıtımını yaptığı bitkisel ürünler nedeniyle kendini yetkili mercilere şikayet eden kişiler hakkında geri zekalı, şerefsiz, adi, alçak, o nokta çocukları, onun bunun çocuğu, kuduz köpek, dolandırıcı, sahtekar, zavallı gibi hakaret içerikli bir çok ifade kullanmıştır. Bu ifadelerle yetinmeyen Ömer Coşkun aynı zamanda bu kişiler için defalarca beddua etmiştir. Halbuki aldığı bir üründen memnun olmayan ya da bu üründen zarar gören veya bir ürünün satış ve tanıtımı esnasında ürünün etkilerine yönelik olarak kullanılan ifadelerin yanıltıcı olduğunu düşünen tüketicinin durumu yetkili mercilere şikayet etmesi son derece doğaldır. Üstelik söz konusu ürünler, sağlık beyanı ile tanıtım ve satışı yapılan bir ürün ise bu durumun yetkili kurumlara bildirilmesi aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir. Dolayısıyla ilgili mercilere şikayette bulunan kişilerle ilgili Ömer Coşkun'un kullandığı bu ifadelerin o kişileri küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.Ayrıca program sırasında sunucu Ömer Coşkun'un kullandığı dil hususunda dikkat etmediği, konuşmalarında geri zekalı, onun bunun çocuğu, o nokta çocukları, şerefsiz, adi, alçak, lan, ulan, it oğlu it, hıyar ağası gibi ifadelerle dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına sıklıkla yer verdiği tespit edilmiştir. Programda dikkat çeken bir başka husus ise sunucu Ömer Coşkun'un, toplumumuzun temel manevi değerlerinden dini kendi ticari çıkarları doğrultusunda istismar çabasıdır. Kendini herbalist-embriyoloji uzmanı olarak tanıtan Ömer Coşkun, bir din adamı olmadığı gibi bu yorumları yaptığı programda bir dini program değildir. Hiç şüphesiz ki, dini konular kimsenin tekelinde değildir. Bu konularda herkes fikir ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde dilediği yorumu yapabilir. Ancak "Hastaların Dilinden" adlı program, Ömer Coşkun'un piyasaya sürdüğü bir takım bitkisel ürünlerin tanıtılmaya çalışıldığı bir programdır. Böyle bir tanıtım programında ayetleri yorumlayan Ömer Coşkun'un, bu ayetlerin anlamlarını kendi ticari çıkarları yönünde çarpıtmaya çalıştığı görülmektedir. Şöyle ki; Ömer Coşkun'un meallerini okuduğu Bakara Suresi'nin 14-25. ayetleri arasında özetle kafirlerle, iman edenlerin karşılaşacağı ceza ve mükafatlar anlatılmaktadır. Ancak Ömer Coşkun bu ayetleri yorumlarken kendisini yetkili mercilere şikayet edenlerle, bitkisel ürünlerin faydasına inanmayanları kafirler ve münafıklar olarak tanımlamış ve Kuranı Kerim'de belirtilen azapla karşılaşacaklarını iddia etmiştir. Ömer Coşkun'un ayet anlamlarını kendi ticari çıkarları doğrultusunda istismar ederek yorumlamasının toplumun manevi değerlerine aykırı olduğu düşünülmektedir.

Bu itibarla OTO TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (f) ve (m) bendi hükümlerini ihlal ettiği sabit görülmüştür.

OTO TV yayın kuruluşu hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (f) ve (m) bendi hükümlerinin ilk defa ihlali nedeniyle; Kanunun 32 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca “Uyarı” yaptırımı uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; OTO TV logosuyla yayın yapan MİSKET MEDYA YAYINCILIK TANITIM HİZMETLERİ TİC.A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki;İnsan onuruna … saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.”, (f) bendindeki, "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve (m) bendindeki; “Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” hükümlerinin ilk defa ihlali nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 45

Konu                : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki; “Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez.” hükmünün ihlali. (MELTEM TV - MELTEM RADYO VE TELV. YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1630 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

Meltem TV Yayın Kuruluşu'nda 29.05.2013 tarihinde 14:11-14:59 saatleri arasında "Gönül Pınarı" isimli bir program ekrana getirilmiştir. Söz konusu program çeşitli video klipler eşliğinde ilahi yayınından oluşmaktadır.

Programda dikkat çeken husus yayın esnasında ekranın altında yer alan istekleriniz için "meltem yaz, boşluk bırak 2353'e gönder" ibaresidir. Programın ilk dakikalarında belirtilen bu iletişim kodunun altındaki açıklama ve fiyatlandırma yazıları o kadar küçük bir biçimde yer almaktadır ki ekran başındaki izleyicilerin bu bilgilendirmeyi okuması mümkün değildir. Bu doğrultuda programa mesaj gönderen bir izleyicinin attığı mesaja gelen ücretlendirmeyi bilme ihtimali de bulunmamaktadır. Söz konusu bilgilendirmenin program başladığı anda iki kez ekranda yer aldığı, program boyunca bir daha yer almadığı tespit edilmiştir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            MELTEM TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendini ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayına ait deşifre kayıtlarının tetkikinde; mezkur yayında, telefon numaralarına gönderilecek mesajın ücretlendirme yazılarının çok küçük bir biçimde yer aldığı, izleyicilerin bu yazıyı okumasının mümkün olmadığı ve dolayısıyla programa mesaj atan bir izleyicinin attığı mesaja gelen ücretlendirmeyi bilme ihtimalinin düşük olduğu ayrıca, söz konusu bilgilendirmenin program başladığı anda iki kez ekranda yer aldığı ve bu hususların haksız çıkara neden olduğu dikkate alındığında, 6112 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

            Bu itibarla MELTEM TV yayın kuruluşu hakkında, Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin ilk defa ihlali nedeniyle; Kanunun 32 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca “Uyarı” yaptırımı uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; MELTEM TV logosuyla yayın yapan MELTEM RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki; “Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 46

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (MELTEM TV - MELTEM RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1632 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;                       

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

              Meltem TV Yayın Kuruluşu'nda 30.05.2013 tarihinde 16:04-16:26 saatleri arasında Cavit Özdoğan'ın sunduğu, Dr. Mustafa Eraslan'ın konuk olduğu "Hayat ve Sağlık" isimli bir program genel izleyici logosu ile yayınlanmıştır. 

            Söz konusu programa Gülizar Madendere ve komşuları stüdyo konuğu olmuş ve programın ilk dakikalarında G.M'nin şeker hastalığıyla, böbrek ve pankreas sorunlarıyla mücadelesinin anlatıldığı bir VTR ekrana getirilmiştir. VTR'de G.M'nin hastalık hikayesine tanıklık eden akrabalarıyla yapılan konuşmalara da yer verilmiştir.(G. Madendere VTR isimli klip) VTR'nin ardından stüdyoda G.M'nin eşi Ali Haydar Madendere süreç içerisinde yaşadıklarını tekrar anlatmıştır. G.M'nin bu sağlık sorunlarına Cerrahpaşa, Göztepe, Kartal gibi hastanelerde çözüm bulamadıklarını; şimdi ise M. Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak çok daha iyi olduklarını dile getirmiştir. Mustafa Eraslan bu önemli olayı herkesin duyması gerektiğini, ilmini bütün doktorlara öğretmeye hazır olduğunu, fitoterapi konusunda kendisinden faydalanılması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca program boyunca ekranın alt kısmında, "Görüş ve önerileriniz için 0212 598 90 44" yazısı ve telefon numarası yer almıştır.

Programda yer alan yukarıdaki ifadelerin insanların devlete, hastanelere, tıp doktorlarına ve tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'un 9/3 ve 8/1-l maddesi hükümlerini ihlal edildiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 14.07.2011 tarihli yayınları nedeniyle evvelce Üst Kurulun 23.08.2011 tarih ve 2011/52 sayılı toplantısında alınan 24 nolu kararıyla 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere MELTEM TV logosuyla yayın yapan “MELTEM RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında;  6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 311.209,57 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 47

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (TV 52 – ORDU 52 TELEVİZYONU DİJİTAL YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1633 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            TV 52 logosu ile yayın yapan medya hizmet sağlayıcısında, 29.05.2013 tarihinde saat 11:07:52de, "abı-hayat" adlı bir program yayınlanmıştır. Sunuculuğunu Cavit Özdoğan'ın yaptığı programa, Dr.Mustafa Eraslan konuk edilmiş, damar tıkanıkları, felç, yüksek tansiyon, kalp krizi, MS, kısırlık, cinsel istikrarsızlıklar vb hastalıkların tamamının damar tıkanıklığı ile ilgili olduğunu, kendisinin bitkisel tedavi ile tıkalı damarları açabildiğini, bu konuda yaptığı çalışmalar konusunda yurtdışından özellikle Almanya'dan doktorlardan büyük destek almasına rağmen, Türkiye'de ki doktor arkadaşlarından hiç teklif almadığını, modern tıbbın pek çok hastalığı tedavi etmede tek başına yetersiz kaldığını, modern tıpla alternatif tıbbın birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bu açıklamalar esnasında ekranda soru ve önerileriniz için, 0212 945 00 70 telefon numarasının sabit tutulduğu izlenmiştir. İlgili telefon numarası arandığında Mustafa Erarslan ve ekibinin bitkisel ürün çalışmalarının pazarlandığı iletişim merkezine ulaşıldığı tespit edilmiştir. (Klip1)

            Rapora konu programın tamamında, program konuğu Mustafa Erarslan'ın modern tıbbın yanı sıra bitkisel ilaçların bir çok hastalığın tedavisinde elzem olduğunu, zaman zaman da "....Ben diyorum ki damarlar açılır kardeşim sonuna kadar açılır. İstediğiniz yerde, istediğiniz platformda, istediğiniz televizyonda, ben bilimsel toplantıda damarların nasıl açılabileceğini, niye açılabileceğini anlatayım. Zaten açılmasa haşa Allahu Teala insanlara zulüm mü yapıyor veya haşa Resul efendimizin söylediği yalan yanlış mı?" şeklinde kesin ifadelerle izleyicileri bitkisel ilaç kullanmaları konusunda ikna ve teşvik edici konuşmalar yaptığı tespit edilmiştir.(11:18:05-11-11:18:34)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'un 9/3 ve 8/1-l maddesi hükümlerini ihlal edildiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 08.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 06.09.2011 tarih ve 2011/53  sayılı toplantısında alınan 36 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; aynı fıkranın  tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere TV 52 logosuyla yayın yapan ORDU 52 TELEVİZYONU DİJİTAL YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;  6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 10.000,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 48

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (GTV - GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1610 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nda, 26.05.2013 tarihinde 20:52:12-21:23:44 saatleri arasında, Alt Sesten "Dr. Mustafa Eraslan'dan Kalp Damar Hastaları için tavsiyeler"şeklinde anonsla, “ekranda program adı olmayan" bir programın yayınlandığı tespit edilmiştir.

Sunuculuğunu Cavit Özdoğan'ın yaptığı yaklaşık 31 dakika süren program; daimi konuk Dr. Mustafa Erarslan'ın, "4 sene önce biz programlara başladığımız zaman, hiç kimse bu söylediklerimiz gerçekten olur mu olmaz mı diye düşünmedi. Düşünenler de ya dedi 'Allah Allah damar açılır mı, böyle bir ihtimal var mı, tarihte damarlar açıldı mı?' Hiç bu konulardan yani yanına bile yaklaşmadılar. Ama şimdi görüyorsunuz hem hasta raporları, hem hastalar, hem doktor arkadaşlar gerçekten diyorlar 'hastanın ilk hali bu, son hali bu...' şeklinde, tedavi ettiği stüdyo konuğu hastalarına hitaben yaptığı konuşma ile başlatılmıştır.(Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'un 9/3 ve 8/1-l maddesi hükümlerini ihlal edildiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 16.01.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.02.2013 tarih ve 2013/09  sayılı toplantısında alınan 23 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; aynı fıkranın  tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere GTV logosuyla yayın yapan “GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında;  6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 13.900,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 49

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (GTV - GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1609 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nda, 27.05.2013 tarihinde 00:25:03- 00:35:50 saatleri arasında, Alt Sesten "Dr. Mustafa Eraslan'dan Kalp Damar Hastaları için tavsiyeler"şeklinde anonsla, “ekranda program adı olmayan" bir programın yayınlandığı tespit edilmiştir.

Sunuculuğunu Cavit Özdoğan'ın yaptığı 10 dakika süren program; daimi konuk Dr. Mustafa Erarslan'ın, "4 sene önce biz programlara başladığımız zaman, hiç kimse bu söylediklerimiz gerçekten olur mu olmaz mı diye düşünmedi. Düşünenler de ya dedi 'Allah Allah damar açılır mı, böyle bir ihtimal var mı, tarihte damarlar açıldı mı?' Hiç bu konulardan yani yanına bile yaklaşmadılar. Ama şimdi görüyorsunuz hem hasta raporları, hem hastalarım, hem doktor arkadaşlar gerçekten diyorlar 'hastanın ilk hali bu, son hali bu...' şeklinde, tedavi ettiği stüdyo konuğu hastalarına hitaben yaptığı konuşma ile başlatılmıştır. (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'un 9/3 ve 8/1-l maddesi hükümlerini ihlal edildiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

 

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 16.01.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.02.2013 tarih ve 2013/09  sayılı toplantısında alınan 23 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; aynı fıkranın  tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere GTV logosuyla yayın yapan “GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında;  6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 13.900,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 50

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (ATV AVRUPA - TURKUVAZ TELEVİZYON VE RADYO İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 04.06.2013 tarihli ve 1629 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

ATV AVRUPA Yayın Kuruluşu'nun yayınları arasında yer alan "Hayatla Beraber" adlı programda sunucu çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket yetkilileriyle birlikte o sektörlerin faaliyet alanlarının ve ürünlerinin tanıtımını yapmaktadır.

18.05.2013 tarihli programda ilk önce, programa her hafta stüdyo konuğu olan Dr.Seval Taşdemir'in tüp bebek nedir, kimlere uygulanır, riskleri var mıdır, ne kadar sürer, transfer sonrası normal hayata ne zaman dönülür v.b konularda bilgi verdiği görülmüştür..Dr. Seval Taşdemir'in konuyla ilgili tıbbi bilgileri verirken aşağıda bazı bölümleri deşifre edilerek sunulan ifadelerinde kendi kliniğindeki uygulamalardan da söz ettiği izlenmiştir: (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.) Yayında daha sonra Kemer Belediyesi'nin faaliyetlerinden söz edilerek, beldenin güzelliklerinden ve özelliklerinden bahsedilmiş, Kemer'de hizmet veren Bonadea Oteli'nin tanıtımının yapıldığı görülmüştür. Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ferit, otel hakkında bilgiler verirken otelin görüntüleri de ekrana yansımıştır. Son olarak beldede faaliyet gösteren ve Kemer'e yerleşmiş Ahıska Türkleri tarafından kurulmuş "Ahıskalı Emlak" firmasının tanıtımı yapılmıştır. Programda sunucu stüdyo konuğuna tanıtımını yaptıkları ürünlerin reklamını yapmalarına zemin hazırlayan sözlerle destek vermekte, dışarıda çekim yapılarak hazırlanan bölümlerde medya hizmet sağlayıcı izleyicileri ürünleri (konutları) satın almaya özendirici ifadeler kullanarak teşvik etmektedir:

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'un 9/3 maddesi hükmünün ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde; "Hayatla Beraber" adlı programda, Dr. Seval Taşdemir'in konuyla ilgili tıbbi bilgileri verirken kendi kliniğindeki uygulamalardan bahsettiği, Kemer'de hizmet veren Bonadea Oteli'nin tanıtımının yapıldığı ve Kemer'e yerleşmiş Ahıska Türkleri tarafından kurulmuş "Ahıskalı Emlak" firmasının tanıtımının yapıldığı anlaşılmıştır. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 20.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 20.09.2011 tarih ve 2011/55 sayılı toplantısında alınan 12 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; aynı fıkranın  tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere ATV AVRUPA logosuyla yayın yapan TURKUVAZ TELEVİZYON VE RADYO İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş. hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 1.080.092,90 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 51

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (ATV AVRUPA - TURKUVAZ TELEVİZYON VE RADYO İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1628 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

ATV AVRUPA Yayın Kuruluşu'nun yayınları arasında yer alan ve canlı olarak yayınlanan "Emlak Turu" adlı programda, sunucular ve projelerin tanıtımından sorumlu yetkililerle birlikte konut ve devre mülk projelerinin tanıtımı ve pazarlaması yapılmaktadır.

25.05.2013 tarihli yayında Beylikdüzü, Germencik, Didim ve Kızılcahamam'daki projeler sunucu Vatan Şaşmaz ve stüdyo konukları, telefon bağlantıları aracılığıyla ayrıntılı bir şekilde tanıtılmakta ve fonda da tesislerin görüntülerine yer verilmektedir. Programın Beylikdüzü'nde yer alan projenin tanıtımını yapan proje koordinatörü Harun Şerefoğlu'nun stüdyo konuğu olduğu bölümünde, sunucu ile aralarında gerçekleştirilen konuşmaların bir kısmı aşağıda örnek olarak deşifre edilmiştir: (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)

Ayrıca, yukarıda bir bölümü deşifre edilerek sunulan yayın sırasında da olduğu gibi, tüm yayın boyunca EMLAK TURU AVRUPA başlığı ile birlikte o anda tanıtımı yapılan projenin özelliklerini belirten alt yazıların ekranın alt kısmında verildiği ve 0216 212 01 50 telefon numarasının da sürekli bu alt yazılarla birlikte ekranda yer aldığı izlenmektedir. Deşifre metinde görüleceği üzere, yayında sunucu stüdyo konuğuna projelerin reklamını yapmalarına zemin hazırlayan sorular sorarken, izleyicileri tanıtımı yapılan bu projelerde yer alan devre mülkleri, konutları satın almaya özendirici ifadelerle teşvik etmekte, çeşitli promosyonlar ve ek avantajlar sağlayan kampanyalar yapmaktadır.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'un 9/3 maddesi hükmünün ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde; "Emlak Turu Avrupa" adlı programda sunucunun programı sunuş tarzı, ekranda projelerin alt yazılarla desteklenen görüntülerine yer verilmesi, sunucunun ve program konuklarının izleyicileri projelerden satın almaya teşvik etmeye yönelik adeta bir doğrudan satış programında bulunabilecek ifadeler kullanılmaları, bahsi geçen programı emlak programı formatından çıkarmıştır. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 20.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 20.09.2011 tarih ve 2011/55 sayılı toplantısında alınan 12 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; aynı fıkranın  tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere ATV AVRUPA logosuyla yayın yapan TURKUVAZ TELEVİZYON VE RADYO İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş. hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 1.080.092,90 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 52

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (ATV AVRUPA - TURKUVAZ TELEVİZYON VE RADYO İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1627 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

ATV AVRUPA Yayın Kuruluşu'nun yayınları arasında yer alan ve Pazar günü canlı olarak yayınlanan "Emlak Turu" adlı programda, sunucular ve projelerin tanıtımından sorumlu yetkililerle birlikte konut ve devre mülk projelerinin tanıtımı ve pazarlaması yapılmaktadır

26.05.2013 tarihli programda Germencik, Didim ve Kızılcahamam'daki toplam dört proje sunucu Vatan Şaşmaz ve bu projelerin medya direktörü, pazarlama müdürü ve proje koordinatörü aracılığıyla ayrıntılı bir şekilde tanıtılmakta ve fonda da tesislerin görüntülerine yer verilmektedir. Programın Didim, Mavişehir'deki tesislerin tanıtıldığı bölümünde sunucu Vatan Şaşmaz ve dmy satış koordinatörü Selin Kırhan arasında geçen konuşmaların bir kısmı aşağıda örnek olarak deşifre edilmiştir: (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)

Ayrıca, yayın esnasında ekranın alt kısmında EMLAK TURU AVRUPA başlığı ile birlikte o anda tanıtımı yapılan projenin özelliklerini belirten alt yazıların verildiği ve 0216 212 01 50 telefon numarasının da sürekli bu alt yazılarla birlikte ekranda yer aldığı izlenmektedir. Deşifre metinde görüleceği üzere, yayında sunucu stüdyo konuğuna projelerin reklamını yapmalarına zemin sağlayan uzuzn sürelerle konuşmasına imkan vermekte, izleyicileri tanıtımı yapılan bu projelerde yer alan tesislerdeki mülklerden edinmeye yaptığı yorumlar ve kullandığı özendirici ifadelerle teşvik etmektedir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'un 9/3 maddesi hükmünün ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde; "Emlak Turu Avrupa" adlı programda sunucunun programı sunuş tarzı, ekranda projelerin alt yazılarla desteklenen görüntülerine yer verilmesi, sunucunun ve program konuklarının izleyicileri projelerden satın almaya teşvik etmeye yönelik adeta bir doğrudan satış programında bulunabilecek ifadeler kullanılmaları, bahsi geçen programı emlak programı formatından çıkarmıştır. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 20.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 20.09.2011 tarih ve 2011/55 sayılı toplantısında alınan 12 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; aynı fıkranın  tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere ATV AVRUPA logosuyla yayın yapan TURKUVAZ TELEVİZYON VE RADYO İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş. hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 1.080.092,90 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 53

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (TV KAYSERİ- MEDYANET BASIN YAYIN RADYO TELEVİZYON VE YAPIMCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.06.2013 tarihli ve 1638 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

          Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

          TV KAYSERİ medya hizmet sağlayıcının 18.05.2013 tarihindeki yayınları içerisinde, saat 12:10 ve akşam 19:30'da başlayan "Haber Saati" isimli haber bültenlerinde, Kayseri ilinde faaliyet gösteren iki ayrı marketin reklamının yapıldığı tespit edilmiştir.

          1. Saat 12:10'da başlayan bültende "Şehzade Marketler Zinciri çıldırdı. 4 Haziran tarihine kadar sürpriz indirimler var." başlığında verilen haberde, Şehzade Marketler Zinciri'nin 15 Mayıs - 4 Haziran 2013 tarihleri arasında sürpriz indirimler, kaliteli ürünler, uygun fiyatlarla müşterileri beklediği ifade edilmiştir. Mağaza Müdürü Mustafa Yaşar'ın bu uygulama ile ilgili olarak kampanyada olan ürünleri tanıttığı 5 dakika 19 saniyelik yayında, market içinin ve tüm reyon ürünlerinin flulaştırılmadan açık bir şekilde yansıtıldığı, kampanya ürünleri ile fiyatlarının teker teker tanıtıldığı (Tursil, Canbebe, İdil Islak Mendilleri, Netto Süt, Doğuş Çay, Orkide Ayçiçek Yağı, Öncü Salça, Damla Su, Eti Cicibebe, İnceler marka kuru gıda gibi), ayrıca 50 tl. ve üzeri alışveriş yapanlara kasada 1 lt.lik Algida Dondurma'nın sadece 1 tl.ye alınabileceği belirtilmiştir.

            Bunun dışında, mağaza içinde hazırlanan özel bölümlerde Seç Beğen Al uygulaması ile 3.50 tl.ye alınabilecek ürünler ve 2.ürünün %50 indirimle verildiği ürünler görüntülenmiş ve sahip oldukları 12 mağazada da bu uygulamanın yapıldığı vurgulanmıştır. (1.Klip)

          2. Saat 19:30'da başlayan bültende ise "Kuruluş yıldönümünde çılgın indirim. Turuncu Market'in 8 inci yaşında tüm ürünlerde %50'ye varan indirimler sürüyor." başlığında verilen haberde de, 15 - 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında festival tadında kutlanacağını, akıl almaz fiyatlar, hediyeler, gösteriler, eğlenceler ve ikramların müşterileri beklediği ifade edilmiştir. Turuncu Marketler Zinciri Müdürü Kader Gökçek, indirimde olan ürünleri tanıtmış (Baby Star Bebek Bezi, Viking Çamaşır Suyu, tüm reyonlarda %50 fiyat indirimi, Pastane reyonu, Yudum Zeytinyağı, K.Birlik Ayçiçek yağı, Netto Süt, Neffis meyve suyu, Et reyonu fiyatları gibi), açıklama yaparken tüm ürünler açık bir şekilde sergilenmiştir. (3.Klip)

          Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'un 9/3 maddesi hükmünün ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde; TV Kayseri medya hizmet sağlayıcının aynı gün saat 12:10'da ve 19:30'da yer alan "Haber Saati" isimli bültenlerin ilkinde "Şehzade Marketler Zinciri"nin 5 dk. 19 sn. süreyle, ikinci bültende de "Turuncu Market"in 3 dk. 59 sn. süreyle, gerek yukarıda belirtilen ifadeler ve gerekse görüntülerle açık bir şekilde reklamlarının yapıldığı anlaşılmıştır. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere

TV KAYSERİ logosuyla yayın yapan MEDYANET BASIN YAYIN RADYO TELEVİZYON VE YAPIMCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez."  hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 54

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (OLAY TV- OLAY RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1611 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Olay TV logolu Yayın Kuruluşunda 25.05.2013 Cumartesi günü saat 08:04 sularında yayınlanan, "Düğün Magazin" adlı yapım incelenmiştir. Söz konusu program Bursa ilinde farklı bölgede ya da muhitlerde bulunan düğün sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmalarla ilgili aktüel görüntüler gösterilerek, firma yetkilileri ile yapılmış olan röportajlar ekrana getirilmektedir. Yayın içeriğinde de görüldüğü üzere programın bir magazin programı değil bir sektörel tanıtım programı olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan izleme ve değerlendirme sonrasında program içeriğinden elde edilen ve magazin programından öte tanıtıcı ara bir form niteliği taşıyan yapımda bahsi geçen firmaların çalışma alanları, iş ortamı ve ürünleri ile ilgili aktüel görüntüler müzik eşliğinde gösterilerek, her bir firma ile ilgili bölümün en başında dış ses ile firmaya ait bilgiler verilmekte ve ekranda alt yazı ile görüntülü olarak iletişim bilgileri belirtilmektedir. Programda sırasıyla;

            1-Arda Newline Abiye, 02242212795, www.ardanewline.com 2-Bursa Çeğiz Çamaşır, 02242212319 3-Zen Pırlanta, 02242229092, www.zenpirlanta.com 4-Meşhure Ayakkabı, 02242503163, www.meshure.com.tr 5-Este Slim Estetik, 02242221818, www.esteslim.com 6-Ossa Mobilya, 02244533400, www.ossadesign.com 7-Mürdüm Perde, 02244525667 8-Halıca Halı, 02244531000, www.halica.com.tr 9-Gürkaynak Beyazeşya, 02242248181 10-Lemoon Kuaför, 02244436301, www.salonlemoon.com 11-Zas Düğün Salonu, 02244434505, www.zasdugunsalonlari.com

            Şeklinde sıralanan 11 firmaya ait tanıtıcı bilgilere, telefon ve diğer iletişim bilgilerine yer verildiği tespit edilmiştir. Programın yaklaşık yarım saat boyunca düğün sektöründen iş adamlarının faaliyetlerine ilişkin olarak, iş adamlarının çalışma ortamlarından görüntü ve röportaj biçiminde sürdürüldüğü görülmüştür. Yapılan röportajların içeriğinde firmalarını tanıtıcı ifadelerin kullanılmakta olduğu, firmalara ait telefon numaraları, internet adresleri ve iletişim bilgilerinin sık sık tekrar eden altyazılarında ekrana getirildiği görülmüştür. Böylece firmaların açık bir biçimde iletişim bilgilerine de yer vermek suretiyle haksız rekabeti doğurabilecek bir yayıncılık ortaya koyulduğu izlenmiştir. Tanıtımı yapılan firmaların nasıl belirlendiği ve hangi sektörel kritere göre tespit edildiği net olarak anlaşılamamakta, bu da söz konusu firmaların tanıtımlarının yapılmasına karşılık yayıncı kuruluşla aralarında ticari bir ilişki olduğuna ilişkin soru işaretlerini akla getirmektedir.”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'un 9/3 maddesi hükmünün ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde; tamamını düğün sektörü firmalarının oluşturduğu yapımda görsel ve bilgi değeri olmayan, sanatsal ve kurgusal bir değer içermediği izlenimini yoğun biçimde veren unsurlar sıklıkla izlenmiştir. Bir tür "görsel firmalar katoloğu" biçiminde oluşturularak firmaların ticari anlamda tanıtıcı unsurlarını işleyen programda, 6112 sayılı Yasanın Tanımlar başlıklı 3. maddesinin (g) bendinde "Medya hizmet sağlayıcı tarafından reklam yapmak maksadıyla veya kamuyu yönlendirebilecek şekilde; mal veya hizmet üreticisinin faaliyetinin, ticarî markasının, adının, hizmetinin ve ürününün reklam kuşakları dışında ve reklam yapıldığına ilişkin açıklayıcı bir ses veya görüntü bulunmaksızın programlarda sözcükler veya resimler ile tanıtılmasını ifade eder." şeklinde tanımlanan gizli ticari iletişim uygulamasına ilişkin unsurları bünyesinde barındırdığı görülmektedir. Bu durum ise izleyicinin iradesi dışında ticari iletişim uygulamasına maruz kalmasına imkan vererek izleyici ve dinleyici haklarını da zedelemektedir. Ticari iletişim uygulamasının mutlak surette program unsurlarından ayrılması böylece izleyicinin izlediği yapımın niteliğinin farkında olarak, iradi bir biçimde izleyebilmesinin sağlanması esastır. Yayıncı kuruluşlar bu noktada hem izleyicilerin hukukunun korunması hem de gizli ticari iletişimi yapılan firma ile aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların rekabet hukukunun zedelenmemesi noktasında sorumluluk sahibidirler.

Söz konusu kuruluşa 28.03.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 21.04.2011 tarih ve 2011/23  sayılı toplantısında alınan 11 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; aynı fıkranın  tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere OLAY TV logosuyla yayın yapan OLAY RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 190.803,29 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 55

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali ((DENGE TV - DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1604 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; DENGE TV isimli medya hizmet sağlayıcısında, son zamanlarda yayınlanan reklam kuşakları içinde, bitkisel ürün reklamlarının yapıldığı gözlenmektedir. 22.05.2013 tarihinde, saat 17.05 'de ekrana getirilen "Reklam Kuşağı" içinde, "Panax" isimli bitkisel ürünün reklamının yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıntılı deşifre metni aşağıda sunulmuştur. (Raporun bu bölümünde söz konusu tanıtımın deşifresine yer verilmiştir.)

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

DENGE TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesi'nin altıncı fıkrasının (c) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere; mezkur ürünün yayındaki şekliyle satışa sunulmasının, halkı yanıltıcı ve çıkarlarına zarar verici bir nitelik taşıdığı anlaşılmakla, DENGE TV logosuyla yayın yapan “DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 56

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali ((DENGE TV - DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1606 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; DENGE TV isimli medya hizmet sağlayıcısında, son zamanlarda yayınlanan reklam kuşakları içinde, bitkisel ürün reklamlarının yapıldığı gözlenmektedir. 23.05.2013 tarihinde, saat 11.23 'de ekrana getirilen "Reklam Kuşağı" içinde, "Panax" isimli bitkisel ürünün reklamının yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıntılı deşifre metni aşağıda sunulmuştur. (Raporun bu bölümünde söz konusu tanıtımın deşifresine yer verilmiştir.)

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

DENGE TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesi'nin altıncı fıkrasının (c) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere; mezkur ürünün yayındaki şekliyle satışa sunulmasının, halkı yanıltıcı ve çıkarlarına zarar verici bir nitelik taşıdığı anlaşılmakla, DENGE TV logosuyla yayın yapan “DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 57

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali ((DENGE TV - DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1605 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; DENGE TV isimli medya hizmet sağlayıcısında, son zamanlarda yayınlanan reklam kuşakları içinde, bitkisel ürün reklamlarının yapıldığı gözlenmektedir. 23.05.2013 tarihinde, saat 14.13 'de ekrana getirilen "Reklam Kuşağı" içinde, "Panax" isimli bitkisel ürünün reklamının yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıntılı deşifre metni aşağıda sunulmuştur. (Raporun bu bölümünde söz konusu tanıtımın deşifresine yer verilmiştir.)

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

DENGE TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesi'nin altıncı fıkrasının (c) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere; mezkur ürünün yayındaki şekliyle satışa sunulmasının, halkı yanıltıcı ve çıkarlarına zarar verici bir nitelik taşıdığı anlaşılmakla, DENGE TV logosuyla yayın yapan “DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 58

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali ((DENGE TV - DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1603 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; DENGE TV isimli medya hizmet sağlayıcısında, son zamanlarda yayınlanan reklam kuşakları içinde, bitkisel ürün reklamlarının yapıldığı gözlenmektedir. 23.05.2013 tarihinde, saat 16.03 'de ekrana getirilen "Reklam Kuşağı" içinde, "Panax" isimli bitkisel ürünün reklamının yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıntılı deşifre metni aşağıda sunulmuştur. (Raporun bu bölümünde söz konusu tanıtımın deşifresine yer verilmiştir.)

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

DENGE TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesi'nin altıncı fıkrasının (c) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Karar                           : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere; mezkur ürünün yayındaki şekliyle satışa sunulmasının, halkı yanıltıcı ve çıkarlarına zarar verici bir nitelik taşıdığı anlaşılmakla, DENGE TV logosuyla yayın yapan “DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 59

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali ((DENGE TV - DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1602 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; DENGE TV isimli medya hizmet sağlayıcısında, son zamanlarda yayınlanan reklam kuşakları içinde, bitkisel ürün reklamlarının yapıldığı gözlenmektedir. 23.05.2013 tarihinde, saat 17.14 'de ekrana getirilen "Reklam Kuşağı" içinde, "Panax" isimli bitkisel ürünün reklamının yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıntılı deşifre metni aşağıda sunulmuştur. (Raporun bu bölümünde söz konusu tanıtımın deşifresine yer verilmiştir.)

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

DENGE TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile; 6112 sayılı Kanun'un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Karar                           : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere; mezkur ürünün yayındaki şekliyle satışa sunulmasının, halkı yanıltıcı ve çıkarlarına zarar verici bir nitelik taşıdığı anlaşılmakla, DENGE TV logosuyla yayın yapan “DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 60

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali ((DENGE TV - DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.06.2013 tarihli ve 1645 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; DENGE TV isimli medya hizmet sağlayıcısında, son zamanlarda yayınlanan reklam kuşakları içinde, bitkisel ürün reklamlarının yapıldığı gözlenmektedir. 27.05.2013 tarihinde, saat 10.04 'de ekrana getirilen "Reklam Kuşağı" içinde, "Panax" isimli bitkisel ürünün reklamının yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıntılı deşifre metni aşağıda sunulmuştur.  (Raporun bu bölümünde söz konusu tanıtımın deşifresine yer verilmiştir.)

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

DENGE TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesi'nin altıncı fıkrasının (c) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Karar                           : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere; mezkur ürünün yayındaki şekliyle satışa sunulmasının, halkı yanıltıcı ve çıkarlarına zarar verici bir nitelik taşıdığı anlaşılmakla, DENGE TV logosuyla yayın yapan “DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 61

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali ((DENGE TV - DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.06.2013 tarihli ve 1646 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; DENGE TV isimli medya hizmet sağlayıcısında, son zamanlarda yayınlanan reklam kuşakları içinde, bitkisel ürün reklamlarının yapıldığı gözlenmektedir. 27.05.2013 tarihinde, saat 11.07 'de ekrana getirilen "Reklam Kuşağı" içinde, "Panax" isimli bitkisel ürünün reklamının yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıntılı deşifre metni aşağıda sunulmuştur.  (Raporun bu bölümünde söz konusu tanıtımın deşifresine yer verilmiştir.)

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

DENGE TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesi'nin altıncı fıkrasının (c) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Karar                           : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere; mezkur ürünün yayındaki şekliyle satışa sunulmasının, halkı yanıltıcı ve çıkarlarına zarar verici bir nitelik taşıdığı anlaşılmakla, DENGE TV logosuyla yayın yapan “DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 62

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali ((DENGE TV - DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.06.2013 tarihli ve 1647 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; DENGE TV isimli medya hizmet sağlayıcısında, son zamanlarda yayınlanan reklam kuşakları içinde, bitkisel ürün reklamlarının yapıldığı gözlenmektedir. 27.05.2013 tarihinde, saat 13.50 'de ekrana getirilen "Reklam Kuşağı" ıçınde, "Panax" isimli bitkisel ürünün reklamının yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıntılı deşifre metni aşağıda sunulmuştur.(Raporun bu bölümünde söz konusu tanıtımın deşifresine yer verilmiştir.)

 Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

DENGE TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesi'nin altıncı fıkrasının (c) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Karar                           : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere; mezkur ürünün yayındaki şekliyle satışa sunulmasının, halkı yanıltıcı ve çıkarlarına zarar verici bir nitelik taşıdığı anlaşılmakla, DENGE TV logosuyla yayın yapan “DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 63

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali ((DENGE TV - DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme   : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.06.2013 tarihli ve 1644 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; DENGE TV isimli medya hizmet sağlayıcısında, son zamanlarda yayınlanan reklam kuşakları içinde, bitkisel ürün reklamlarının yapıldığı gözlenmektedir. 27.05.2013 tarihinde, saat 17.06 'de ekrana getirilen "Reklam Kuşağı" içinde, "Panax" isimli bitkisel ürünün reklamının yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıntılı deşifre metni aşağıda sunulmuştur. (Raporun bu bölümünde söz konusu tanıtımın deşifresine yer verilmiştir.)

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

DENGE TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesi'nin altıncı fıkrasının (c) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Karar                           : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere; mezkur ürünün yayındaki şekliyle satışa sunulmasının, halkı yanıltıcı ve çıkarlarına zarar verici bir nitelik taşıdığı anlaşılmakla, DENGE TV logosuyla yayın yapan “DOĞU GRUP MEDYA HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 64

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (TV 52- ORDU 52 TELEVİZYONU DİJİTAL YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.06.2013 tarihli ve 1639 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            TV 52 logosu ile yayın yapan Medya hizmet sağlayıcısında, 29.05.2013 tarihinde saat 18:22:45'da Tele-alışveriş logosuyla saçların dökülmesini durdurduğu iddiasıyla, "NatureDerm Çam Yağı" adlı bitkisel bir ürünün tanıtım ve pazarlamasına yer verilmiştir. 4 dakika 57 saniye süreyle ekrana getiriler yayın, reklam sunucusu, eski futbolcu Tanju Çolak ve görüntü üzerine seslendirilen tanıtımla aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: Görüntü üzerine "Saçlarınız ile başınız mı dertte?, Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz?, Dökülen saçlarınız artık gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin, artık saç problemlerine son veriyoruz, nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış çam yağı mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. işte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak.

            Tanju Çolak:...Futbolcu oluşumuzdan dolayı 15-16 yaşından bu tarafadır ki devamlı geziyoruz. Gezmediğimiz, gitmediğimiz hiç bir ülke kalmadı. Galatasaray'a geldiğimde de kendimde saçlarımın döküldüğünü hissettim... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupadan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı, aramadığımız ülke kalmadı buna bir çare bulamadık..

            Görüntü üzerine: İsviçreli bilim adamları tarafından özel olarak geliştirilen NatureDerm çam yağını kullandığını, başladığında mucizevi şekilde sorunun çözüldüğünü söyleyen Tanju Çolak'ın saç dökülmesinin durduğunu, ve dökülen saçların geri geldiğini sizler de görebilirsiniz. ...Tanju Çolak kimliğindeki resmini değiştirdi artık sizin de kimliğinizdeki resminizi değiştirmenin vakti geldi... NatureDerm çam yağı sayesinde hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Daha gür ve daha canlı saçlara sahip olmak sizin de hakkınız. Bu muhteşem ürünü tanıtım fiyatıyla sizlere sunuyoruz. 3 Kutu NatureDerm Çam yağı 49 TL. 6 kutu 79 TL"(1.klip) İlgili reklamda, saçların dökülmeyeceği, daha canlı görüneceği, dökülen saçların yerine yenilerinin geleceği ve bütün bunların bitkisel içerikli bir yağ sayesinde gerçekleşeceği, biçiminde kesin ifadelerle tanıtılan ürünün pazarlanması için de, Almanya 0180 5012613, Avrupa 0049 180 501 26 13 ve 0212 488 62 63 şeklinde iletişim hattı numaralarının ekrana yansıtıldığı tespit edilmiştir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Anılan yayında, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendini ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, anılan yayında 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

            Söz konusu kuruluşa 08.12.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 29.12.2011 tarih ve 2011/71  sayılı toplantısında alınan 48 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendini tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

           

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, TV 52 logolu ORDU 52 TELEVİZYONU DİJİTAL YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.”ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 10.000,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

            Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 65

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (MAVİ KARADENİZ TV -  MAVİ KARADENİZ RADYO VE TELEVİZYON A.Ş. )

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 04.06.2013 tarihli ve 1635 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Mavi Karadeniz logolu yayın kuruluşunda 30 Mayıs 2013 tarihinde saat 15:30'da yayınlanan "Dexe" adlı ürüne ilişkin tele-alışveriş yayını (Klip 1-Dexe) raporun konusunu teşkil etmektedir. Tele-alışveriş, "Merhaba sevgili izleyicilerimiz, saçıyla başı dertte olanlar, beyaz saçlara son noktayı koymak istiyorsanız size muhteşem bir tarağı gönderiyorum, bugüne kadar 59 TL'ye satılan bu tarağı şu dakika itibariyle ekran altındaki numaraları hemen şimdi aradığınızda 3 seti tamamen 59 TL'ye veriyorum, ve aramayı başlattım, konuşmam bittiği zaman kampanya da bitmiş oluyor." ifadeleriyle başlamaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın yazısında; Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske, şampuan, losyon ve benzeri gibi ürünlerin endikasyon bildirilerek satışının yapılmasının uygun olmadığı, "Bakanlık onayı, kesin çözüm, yan etkisiz tedavi vb." (ilgili alanda diploma sahibi olan uzmanlar tarafından dahi bilimsel literatüre ve bilimsel etkinlik ve güvenlik çalışmalarına dayandırılmaksızın kullanılamayacak) iddia ve ibarelerle, tüketiciye ticari, bilimsel olmayan yanlış mesajlar verdikleri, bu tür ifadelerin kullanıldığı reklamlar nedeniyle halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildiği değerlendirilmiştir. Ayrıca haricen uygulanan jel, krem vb. kozmetik ürünlerin "saçları yeniden çıkarmak, beyazlamış saçları eski rengine kavuşturmak vb." gibi bilimsel içerik ve gerçeklikten yoksun, tamamen ticari hedefle, ürünlerin satışına yönelik olarak planlanmış iddia ve ibarelerle ve konuyla ilgili bilimsel uzmanlığa sahip olmayan kişiler tarafından reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının, tüketiciyi yanıltıp yanlış yönlendirme ve tüketiciyi aldatma özelliği taşıdığı belirtilmiştir. Söz konusu tele-alışveriş yayının, Sağlık Bakanlığı mevzuatında belirtilen hususları ihlal eder bir şekilde (gerek kullanılan ifadeler gerek de ürünün sahip olduğu belirtilen etki neticesinde beyaz saçlara kesin çözüm getireceği vb. iddiaları) olduğu, dolayısıyla da tüketiciyi yanıltmaya ve tüketicinin çıkarlarına zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca, tanıtım sırasında, tele-alışveriş yayını canlı olmamasına rağmen, ürünün biri fiyatına üçünün kampanya süresi içinde yani yayın sırasındaki 5 dakikalık süre içinde arayanlara gönderileceği belirtilmektedir. Yayın canlı olmamasına rağmen bu tür süre belirten ifadelerin kullanılması ve izleyicilerin 6 dakikalık yayın sırasında sürekli olarak telefon numarasını aramaya ve kampanyaya katılmaya teşvik edilmesi de tüketiciyi yanıltmaya yönelik bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Bahse konu yayında ayrıntılı tanıtımı yapılan söz konusu ürünlerin izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyici sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilerek 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

            Söz konusu kuruluşa 06.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 01.03.2012 tarih ve 2012/15  sayılı toplantısında alınan 54 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendini tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

           

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, MAVİ KARADENİZ TV logosuyla yayın yapan MAVİ KARADENİZ RADYO VE TELEVİZYON A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.”ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 6.500,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

            Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 66

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (GTV - GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş. )

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1608 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, 30.05.2013 tarihinde altta belirtilen saatler arasında "Doğrudan Satış" logosuyla yaptığı yayında; dökülen saçların yerine mucizevi şekilde saç çıkardığı belirtilen "NATURA DERM ÇAM YAĞI" adlı bitkisel ürünün tanıtımına, mevzuata aykırı biçimde yer verdiği tespit edilmiştir. Yayın Kuruluşu'nun, ilgili tarihte 08:44:48-08:55:02 saatleri arasındaki 10 dakikalık tanıtımının içeriği altta sunulmuştur:

            "Alt ses : "Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz.? Dökülen saçlarınız artık geri gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin. Artık saç problemine son veriyoruz. Nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış "ÇAM YAĞI" mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. İşte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak...

            T. Çolak: ... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık.

            Alt ses: " İsviçreli bilim adamları tarafından özel olarak geliştirilen 'NATURA DERM ÇAM YAĞI'nı kullanmaya başladığında, mucizevi şekilde sorunun çözüldüğünü söyleyen Tanju Çolak'ın, saç dökülmesinin durduğunu ve dökülen saçlarının ise geri geldiğini sizler de görebilirsiniz. 'NATURA DERM ÇAM YAĞI'nı kullanmadan önceki hali ve kullandıktan sonra haline sizler de şaşıracaksınız. Türkiye ve Avrupa gol karalı Tanju Çolak kullandı ve memnun kaldı. Şimdi herkese tavsiye ediyor. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. Bu muhteşem ürünü tanıtım fiyatıyla sizlere sunuyoruz. Üç kutu 'NATURA DERM ÇAM YAĞI' sadece 49 Lira, Altı kutu 'NATURA DERM ÇAM YAĞI' sadece 79 lira" şeklindeki sunumun yanı sıra, ("Yayın süresince, tekrarlanarak ekrana getirilen ürün fiyatları ve Almanya: 0180 5012253, Avrupa: 0049 180 5012253 Türkiye: 0212 709 00 58" şeklindeki telefon hatları ile Tanju Çolak'ın ürünü kullanmadan önceki ve sonraki görüntülerine yer verilmiştir). (Klip)

            Reklamı yapılan söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında belirtilen "... 'Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz...' hükmü dikkate alındığında, sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı" şeklindeki kararına aykırı olduğu görülmektedir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Anılan yayında, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, anılan yayında 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

            Söz konusu kuruluşa 09.03.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 09.04.2013 tarih ve 2013/22  sayılı toplantısında alınan 60 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendini tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır. 

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, GTV logosuyla yayın yapan GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.”ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 13.900,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

            Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 67

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (GTV - GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş. )

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1624 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Urfa'da yayın yapan GTV Yayın Kuruluşu'nun, 31.05.2013 tarihinde altta belirtilen saatler arasında "Doğrudan Satış" logosuyla yaptığı yayında; dökülen saçların yerine mucizevi şekilde saç çıkardığı belirtilen "NATURA DERM ÇAM YAĞI" adlı bitkisel ürünün tanıtımına, mevzuata aykırı biçimde yer verdiği tespit edilmiştir.Yayın Kuruluşu'nun, ilgili tarihte 08:44:50-08:54:54 saatleri arasında yayınlanan 10 dakikalık tanıtımının içeriği aşağıda sunulmuştur:

            "Alt ses : "Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz.? Dökülen saçlarınız artık geri gelmiyor mu? Duyduk duymadık demeyin. Artık saç problemine son veriyoruz. Nasıl mı? Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış "ÇAM YAĞI" mucizesini şimdi sizlere sunuyoruz. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. İşte karşınızda Türk futbol tarihinin efsanevi futbolcularından gol kralı Tanju Çolak...

            T. Çolak: ... Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık.

            Alt ses: " İsviçreli bilim adamları tarafından özel olarak geliştirilen 'NATURA DERM ÇAM YAĞI'nı kullanmaya başladığında, mucizevi şekilde sorunun çözüldüğünü söyleyen Tanju Çolak'ın, saç dökülmesinin durduğunu ve dökülen saçlarının ise geri geldiğini sizler de görebilirsiniz. 'NATURA DERM ÇAM YAĞI'nı kullanmadan önceki hali ve kullandıktan sonra haline sizler de şaşıracaksınız. Türkiye ve Avrupa gol karalı Tanju Çolak kullandı ve memnun kaldı. Şimdi herkese tavsiye ediyor. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. Bu muhteşem ürünü tanıtım fiyatıyla sizlere sunuyoruz. Üç kutu 'NATURA DERM ÇAM YAĞI' sadece 49 Lira, Altı kutu 'NATURA DERM ÇAM YAĞI' sadece 79 lira" şeklindeki sunumun yanı sıra, ("Yayın süresince, tekrarlanarak ekrana getirilen ürün fiyatları ve Almanya: 0180 5012253, Avrupa: 0049 180 5012253 Türkiye: 0212 709 00 58" şeklindeki telefon hatları ile Tanju Çolak'ın ürünü kullanmadan önceki ve sonraki görüntülerine yer verilmiştir). (Klip)

            Reklamı yapılan söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında belirtilen "... 'Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz...' hükmü dikkate alındığında, sağlık beyanında bulunarak tanıtım yapılmasının uygun olmadığı" şeklindeki kararına aykırı olduğu görülmektedir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Anılan yayında, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, anılan yayında 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

            Söz konusu kuruluşa 09.03.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 09.04.2013 tarih ve 2013/22  sayılı toplantısında alınan 60 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendini tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır. 

 

Karar                                       : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, GTV logosuyla yayın yapan GÜNEYDOĞU İLETİŞİM VE YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.”ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 13.900,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

            Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 68

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünün ihlali. (KAÇKAR TV - RİZENİN SESİ RADYO VE TELEVİZYONU YAY. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1620 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Kaçkar TV Yayın Kuruluşu'nun 21.05.2013 tarihli yayınında saat 11:16:50'de saç problemlerine çözüm olarak gösterilen "NatureDerm Çam Yağı" isimli ürünün tele-alışverişine yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu ürün tanıtımında Tanju Çolak da yer almakta, Tanju Çolak'ın ürünü kullanmadan önceki hali ve kullandıktan sonraki hali ekranda gösterilmekte ve kendisi de ürünü kullandığını belirtmektedir. "Nature Derm Çam Yağı" isimli ürün tanıtımı: " Saçlarınızla başınız mı dertte? Sürekli dökülmeler mi yaşıyorsunuz? Dökülen saçlarınız geri gelmiyor mu? Duyduk duymayın demeyin artık saç problemlerinize son veriyoruz. Dünyada ve Türkiye'de uzmanlar tarafından etkisi kanıtlanmış çam yağı mucizesini sizlere sunuyoruz." ifadeleriyle başlamakta ve devamında Tanju Çolak ürünü kullanma sürecini, etkisini anlatmaktadır: "Galatasaray'a geldiğimde saçlarımın döküldüğünü hissettim. Mustafa Denizli ile beraber bu konuda arayış içine girdik. Amerika'dan, Çinden, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı...İsviçreli doktorlar bana çam yağının saça iyi geldiğini ifade ettiler...Türk doktorlar da bunun üzerine gidince neden kullanmayım, ne kaybederim dedim...O kadar özellikli çam yağı ki çok farkediyor..." Tanju Çolak'ın ekranda yer alan görüntüleri üzerine: "İsviçreli bilim adamları tarafından özel olarak geliştirilen NatureDerm Çam Yağı'nı kullanmaya başladığında mucizevi şekilde sorunun çözüldüğünü söyleyen Tanju Çolak'ın saç dökülmesinin durduğunu ve dökülen saçlarınınsa geri geldiğini sizler de görebilirsiniz." ifadelerinin kullanıldığı ve ekranda "Nature Derm Çam Yağı 0 212 709 53 00, 3 kutu 49 TL, 6 kutu 79 TL " şeklinde ibarelerin yer aldığı tespit edilmiştir.(Klip-Nature Derm Çam Yağı)

            Saç problemlerine çözüm olarak gösterilen söz konusu ürün tanıtımında, ürünün tamamen bitkisel olduğu, saç dökülmesini durdurduğu, dökülen saçların geri geldiği, saç problemlerine son verdiği vurgulanarak, endikasyon belirten ifadeler kullanılması dolayısıyla bahsolunan ürün tanıtımının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Anılan yayında, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

                                                                                                

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; bitkisel ürün/gıda takviyesi/ Kozmetik Kanunu'na tabi olan ve haricen uygulanan jel, krem, maske şampuan, losyon vb. ürünlerin endikasyon bildirerek, hastalık tedavisine yönelik iddia ve ibarelerle reklam/tanıtım ve satışının yapılmasının uygun olmadığı, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin hekim önerisinde ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, anılan yayında 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

            Söz konusu kuruluşa 08.12.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 29.12.2011 tarih ve 2011/71  sayılı toplantısında alınan 60 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( c)  bendini tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır. 

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, KAÇKAR TV logosuyla yayın yapan RİZENİN SESİ RADYO VE TELEVİZYONU YAY. A.Ş unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.”ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 57.000,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

            Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 69

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir.hükmünün ihlali  ( HİTS NR1 - BİR NUMARA RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1615 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            HİTS NR1 logosuyla yayın yapmakta olan kuruluşun, 28.05.2013 tarihinde 09:06:35-09:06:55 dakikaları arasında yapılan içeriği reklam olan tanıtımı örnek olarak incelenmiştir. Yapılan incelemede; 09:06:35-09:06:55 dakikaları arasında (20 sn) süreli ekteki klipte ekrana getirilen ve içeriği "reklam" yayını olan tanıtımın başında ve sonunda herhangi bir reklam ibaresi olmadığı tespit edilmiştir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Anılan yayında, Yayın Hizmetleri Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'in 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen "Televizyon reklam ve tele-alışveriş kuşaklarının önünde ve bitiminde herhangi bir reklam unsuru içermeyen reklam veya tele-alışveriş kapağı kullanılır." ilkesinin dolayısıyla 6112 sayılı Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrası hükmünün ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında reklam giriş ve çıkışlarında herhangi bir sesli yahut yazılı uyarıya yer verilmediği gözlemlendiğinden; 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

            Söz konusu kuruluşa 05,06 Eylül 2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 04.10.2012 tarih ve 2012/55  sayılı toplantısında alınan 11 nolu kararıyla 6112 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmakla, 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği,  kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; HİTS NR1 logosuyla yayın yapan BİR NUMARA RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında;

1- 6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci  fıkrasında bulunan; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir." hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

a- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 45.562,63 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca tebliğden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 70

Konu                                     : 6112 sayılı Kanun'un  10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir.hükmünün ihlali  ( TV 52 - ORDU 52 TELEVİZYONU DİJİTAL YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş. )

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1616 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            TV 52 logosu ile yayın yapan medya hizmet sağlayıcısında, 30.05.2013 tarihinde, saat 11:31:06'de, süresi 6 dakika 53 saniye olan Memurkent Yapı Kooperatifinin tanıtımının yapıldığı bir reklam yayınlanmıştır. 2007 yılında kurulduğu anlaşılan kooperatifin 4.etabında satışa sunulacak 250 konutun tanıtımına yönelik sunulan bu reklamın, reklam kapağı ve reklam logosu yerleştirilmeden yayınlandığı tespit edilmiştir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Anılan yayında, 6112 sayılı Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrası hükmünün ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında reklam giriş ve çıkışlarında herhangi bir sesli yahut yazılı uyarıya yer verilmediği gözlemlendiğinden; 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 22.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 28.09.2011 tarih ve 2011/56  sayılı toplantısında alınan 20 nolu kararıyla 6112 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmakla, 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği,  kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; TV 52 logosuyla yayın yapan ORDU 52 TELEVİZYONU DİJİTAL YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

            6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci  fıkrasında bulunan; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir." hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 10.000,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca tebliğden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 71

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir.hükmünün ihlali  ( TV KAYSERİ - MEDYANET BASIN YAYIN RADYO TELEVİZYON VE YAPIMCILIK A.Ş. )

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.06.2013 tarihli ve 1643 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            TV Kayseri isimli medya hizmet sağlayıcının 25.05.2013 tarihli yayınları içerisinde saat 19:30'da başlayan "Haber Saati"nde ihlal yapıldığı görülmüştür.

            Bilindiği gibi, Üst Kurul'un 13.09.2012/51-24 No.lu ilke kararı gereğince, sadece haber bültenlerinin sunucu kostümlerine katkıda bulunan marka, isim ve logo gösterimine 3 saniye süreyle yer verilebileceği, diğer program sunucularının kostümlerine katkıda bulunan markaların ise Bant Reklam şeklinde yayınlanabileceği belirtilmiştir.

            Hafize Gürek tarafından sunulan "Haber Saati" bülteninin başında, sunucunun saçı için programa katkı sağlayan "Selçuk Kuaför - Selçuk Yıldırım" yazısı ekranda getirilirken, Bant Reklam logosu olan (R) harfine yer verilmediği tespit edilmiştir.(1.Klip)

            Aynı uygulamanın sabah 07:00 ve öğle 12:11'deki "Haber Saati" bültenlerinde de yapıldığı görülmüştür.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Anılan yayında, Yayın Hizmetleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen,"Bant reklam yayını süresince Ek-2'de yer alan bant reklam logosu yayınlanır....." hükmünün dolayısıyla,6112 sayılı Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrası hükmünün ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında bant reklam giriş ve çıkışlarında herhangi bir sesli yahut yazılı uyarıya yer verilmediği gözlemlendiğinden; 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

            Söz konusu kuruluşa 03.01.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 27.01.2012 tarih ve 2012/06  sayılı toplantısında alınan 48 nolu kararıyla 6112 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmakla, 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği,  kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; TV KAYSERİ logosuyla yayın yapan MEDYANET BASIN YAYIN RADYO TELEVİZYON VE YAPIMCILIK A.Ş.  unvanlı kuruluş hakkında;

            6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci  fıkrasında bulunan; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir." hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 15.148,39 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - )  Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca tebliğden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 72

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir.hükmünün ihlali  ( E HABER - MEG MEDYA RADYO TELEVİZYON VE BASIN YAYINCILIK A.Ş. )

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.06.2013 tarihli ve 1641 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            E Haber logolu yayın kuruluşunda 02.06.2013 tarihinde 23:03:35-23:18:35 saatleri arasında 15 dk süre ile "Trident" marka akıllı cep telefonunun ticari iletişimine yer verilmiştir. Ancak tele-alışveriş yayını öncesinde ve sonrasında ekranda tele-alışveriş yapıldığına ilişkin sesli ve/veya görüntülü bir uyarının yer almadığı tespit edilmiştir. "Az Sonra Büyük Kampanya", "0312 474 04 54-0542 474 04 54", "199 TL", "Tüm kartlar 12 Taksit" ifadeleri ekranda yer alarak, arkada Trident yazısı önünde ekrandaki kişi özetle "Değerli izleyenler, herkese selamlar saygılar. İstanbul'da Beylikdüzün'de Trident'in fabrikasındayız. Teknoloji üssündeyiz. ... 13 yıllık bir firma Trident, bir Türk markası, 16 metrekare kapalı alan içerisinde, bütün safhalarını, sevkiyat aşamalarına kadar mühendislerle konuştuk ve gözlerimizle gördük. Türkiye'de bir Türk markası. Biz meğerse Çin'e gitmişiz, Tayvan'a gitmişiz, Kore'ye gitmişiz. Teknolojiyi çok uzaklarda aramışız, halbuki Türkiye'de akıllı telefon varmış. ... Bu cihazı sizlere tanıtmak için buradayız. ... Ama 1500, 1000 lira vermek istemiyorum benim bütçem kısıtlı, benim bütçeme hitap etsin diyorsak, İstanbul'da Türkiye'nin markası akıllı telefonların fiyatından bahsedelim ve kampanyayı başlatalım. ... Trident aklıllı cep telefonu değerli seyirciler 499 TL'den satışa sunuldu ama biz direkt fabrikadan özel izinle program sona erene kadar bir kampanya yapalım dedik. Şu anda ekranın altında yazılı olan numarayı arayan herkes kargo, KDV, ÖTV tüm vergiler dahil olmak üzere sadece 199 TL'ye sahip olacak. Vakit ilerliyor, zaman daralıyor değerli izleyiciler. ... Telefonu aldıktan sonra karşınızda her zaman muhatap var. ... Hattı düşürenler kazandılar. ..." ifadelerini kullanmış ve fabrika görüntüleri eşliğinde akıllı telefonun tele-alışverişine yer verilmiştir. Söz konusu ticari iletişim öncesinde ve sonrasında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te düzenlenen Ek-2' de belirtildiği şekilde ve Üst Kurul tarafından belirlenen reklam giriş ve çıkış logosunun yer almadığı tespit edilmiştir.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Anılan yayında, Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in "Reklam ve tele-alışveriş yayınlarının biçim ve sunuşu" başlıklı 10.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen "... Medya hizmet sağlayıcıları, reklam veya tele-alışveriş kapağı tasarımında serbesttirler. Ancak reklam veya tele-alışveriş kuşaklarının önünde kullanılan reklam kapağı ile birlikte başlamak üzere en az 6 sn süre ile Ek-2'de yer alan reklam veya tele-alışveriş giriş logosu yayınlanır. Reklam veya tele-alışveriş kuşaklarının bitiminde kullanılan reklam veya tele-alışveriş kapağı yayını ile son bulacak şekilde en az 6 sn süre ile Ek-2'de yer alan reklam veya tele-alışveriş çıkış logosu yayınlanır..." hükmünün dolayısıyla,6112 sayılı Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrası hükmünün ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında reklam giriş ve çıkışlarında herhangi bir sesli yahut yazılı uyarıya yer verilmediği gözlemlendiğinden; 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

                       

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; E HABER logosuyla yayın yapan MEG MEDYA RADYO TELEVİZYON VE BASIN YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

          6112 sayılı Kanun'un  10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir."hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 73

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un  10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir.hükmünün ihlali  ( KENT TV - KAYIN YAYINCILIK RADYO TELEVİZYON A.Ş. )

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1613 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Muğla ilinden KENT TV logosuyla yayın yapan kuruluş tarafından 26.05.2013 tarihinde saat 18:23:47'den başlayarak Şişecam'ın yetkili bayii olduğu belirtilen Doğan Cam'ın reklamı yapılmıştır. Bu reklam yayını saat 18:24:47'ye kadar sürmüştür. Sözü edilen reklamın başında ve sonunda reklam giriş ve çıkış kapakları kullanılmamıştır (kent tv kapaksız reklam). Reklam yayını bittiğinde ise hemen sonra başlayan reklam kuşağının giriş kapağı kullanılmıştır.

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Anılan yayında, 6112 sayılı Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrası hükmünün ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayında reklam giriş ve çıkışlarında herhangi bir sesli yahut yazılı uyarıya yer verilmediği gözlemlendiğinden; 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

           

Karar                           : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; KENT TV logosuyla yayın yapan KAYIN YAYINCILIK RADYO TELEVİZYON A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında;

          6112 sayılı Kanun'un  10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir."hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/39

Toplantı Tarihi : 26.06.2013

 

Karar No          : 74

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; "Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir." ve dördüncü fıkrasındaki İkinci fıkrada belirtilen süreden bağımsız olarak, sesli ve görüntülü bir uyarı ile açıkça belirtilerek, kesintisiz en az onbeş dakika süreyle tele-alışveriş yayını yapılabilir. Bu yayının süresi bir gün içinde toplam bir saati aşamaz.” hükümlerinin ihlali ( MAVİ KARADENİZ TV -MAVİ KARADENİZ RADYO VE TELEVİZYON A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2013 tarihli ve 1607 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Mavi Karadeniz logolu yayın kuruluşunda 23 Mayıs 2013 tarihinde saat 15:53'de yayınlanan "İnanna Ağrı Kremi" adlı ürüne ilişkin tele-alışveriş yayını (Ekte yer alan Klip 1) raporun konusunu teşkil etmektedir.

            Tele-alışveriş başlarken ekrana getirilmesi gereken ve 3 saniye süreyle ekranda kalması gereken Tele-Alışveriş giriş logosu ekranda yer almamıştır. Bunun gibi tele-alışveriş sonrasında ekrana getirilmesi gereken Tele-Alışveriş çıkış logosu da ekranda yer almamıştır.

            Ayrıca, tanıtımı yapılan ürüne ilişkin tele-alışveriş süresi Kanun gereği en az 15 dakika olması gerekirken, 5 dakika 35 saniye süreyle yayınlanmıştır.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Anılan yayında, 6112 sayılı Kanun'un 10. maddesinin birinci  ve dördüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,